شعار سال 98 بیمه زنان خانه دار بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان
منشور حقوق شهروندی - اداره کل سیستان و بلوچستان منشور  عفاف و حجاب - اداره کل سیستان و بلوچستان تازه های بیمه و تامین اجتماعی - اداره کل سیستان و بلوچستان