شعار سال 98 جشنواره عکس صفحه اینستاگرام سرپرست سازمان تامین اجتماعی - استانها
 بیمه زنان خانه دار - اداره کل کهگیلویه و بویراحمد بیمه ایرانیان خارج از کشور - اداره کل کهگیلویه و بویراحمد تازه های بیمه و تامین اجتماعی- اداره کل کهگیلویه و بویراحمد