طی جلسه مورد بحث قرار گرفت:
این جلسه در اداره کل امور فنی مستمری ها برگزار شد.
بررسی مشکلات وتنگناهای گروهی از شرکت ها:
این نشست در تاریخ ششم تیرماه 97 در شیراز برگزار شد.
باتشکیل جلسه ای مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت:
این جلسه در دفتر معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
آخرین خبرها پربیننده ترین ها
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد
آرشیو