زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۴ آبان ساعت 11:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۱۶ ساعت 12:49    تعداد بازدید: 1537    کد مطلب: 9100

محمدرضا هدایتی
رییس وکارشناس ارشد روابط عمومی وامور فرهنگی استان زیر نظر مستقیم مدیردرمان استان انجام وظیفه نموده و اهم شرح وظایف آن به شرح ذیل می باشد:


شرح وظایف رییس وکارشناس ارشد روابط عمومی وامور فرهنگی :
1. آگاه ساختن افکار عمومی از چگونگی خدمات و فعالیت های سازمان از طریق ارتباط جمعی و طرق مناسب ارتباطی
2. برقراری ارتباط موثر با مراجع کارگری و کارفرمائی بمنظور بهره مندی بیمه شدگان از حمایت های قانونی و تسهیل در اجرای تعهدات قانونی
3. بررسی ، نظر سنجی و ارشاد مشمولین قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان درباره مسائل و مشکلات اجرایی در واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط و ارائه گزارش به مقام مافوق
4. همکاری با واحدهای سازمانی در بررسی و تهیه گزارش نهایی از خدمات حمایتی و کمک های قانونی انجام شده و سایر فعالیت ها و اطلاعات سازمانی مورد نیاز مراجع قانونی در سطح استان
5. تهیه و انتشار بولتن حاوی مطالب در خصوص عملکرد استان
6. جمع آوری نظرات و شکایات واصله و ارسال آنها به تناسب اولویت به مراجع مافوق
7. همکاری در زمینه برگزاری مراسم، سمینارها، کنفرانسها، تنظیم برنامه های بازدید مقامات سطح استان و ارائه گزارش ادواری به مقام مافوق

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha