زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۵ فروردين ساعت 08:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۲۵ ساعت 08:25    تعداد بازدید: 42    کد مطلب: 77660

رئیس مرکز اطلاعات پذیرش و توزیع بیمار


رئیس مرکز اطلاعات پذیرش و توزیع بیمار: شیرین عباسی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا

آدرس : خ سلمان فارس( مشتاق دوم) مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان-ساختمان غدیر- غدیر 1 – طبقه 5  تلفن : 32657965-031

عنوان رشته  :  رئیس مرکز اطلاعات پذیرش و توزیع بیمار

تعریف : 
این عنوان در برگیرنده پستهائی است که متصدیان آنها انجام امور پذیرش و توزیع بیمار را زیر نظر رئیس مربوطه  عهده دار می باشد.

نمونه وظایف و مسئولیتها :
- پذیرش و توزیع بیمار و ستاد هدایت بیمار
شناسائی امکانات ارائه خدمات درمانی سطح استان اعم از سازمانی و غیر سازمانی
بررسی دستیابی به امکانات خدمات درمانی اعم از سازمانی و غیر سازمانی برای بیمه شدگان تامین اجتماعی
نظارت بر وظایف کارشناس ستاد هدایت بیمار درارائه اطلاعات مورد نیاز به بیمه شدگان تامین اجتماعی درخصوص استفاده از امکانات تشخیصی و درمانی سطح استان و خارج از استان..
نظارت بر تدوین و به روز رسانی دستورالعمل هدایت بیماران
نظارت بر تنظیم آمار و اطلاعات مرتبط با موارد اعزام ، انتقال و هدایت بیماران
نظارت بر اعزام و پایش بیمار از یک مرکز به مرکز همتراز ، سطح بالا تر و یا سطح پائین تر
نظارت بر تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز
نظارت بر برنامه ریزی سالانه پس از بازبینی و اصلاحات انجام شده
نظارت بر توزیع بیماران در حوادث پرتلفات و بلایا
نظارت بر پیگیری موارد عدم پذیرش بیماران از سوی سایر نهادهای پزشکی و نامه های ارسالی از مراکز درمانی
نظارت بر رسیدگی تلفنی به شکایات بیماران / همراهان
هماهنگی و کسب رهنمودهای لازم از مدیریت درمان استان مربوطه
هماهنگی با مرکز اطلاعات ، پذیرش و توزیع بیمار سایر استانها
هماهنگی و همکاری لازم با پذیرش واحدهای درمانی سطح استان
نظارت بر روند اخذ پذیرش پس از تائید لزوم اعزام بیمار به خارج از استان از طریق سایت اعزام  درمراکز درمانی تابعه
نظارت بر به روز رسانی اطلاعات پایه سامانه اعزام بیمار درستاد مدیریت درمان
ایجاد هماهنگی فیمابین مراکز درمانی سازمانی در سطح استان در زمینه پذیرش و جابجائی بیماران
مسئولیت حسن اجرای کلیه امور مربوطه به مرکز اطلاعات پذیرش بیمار تحت نظر مدیریت درمان استان
نظارت بر حسن انجام امور مربوط به پذیرش و سوابق پزشکی بیمار
نظارت مستمر بر نحوه عملکرد همکاران


  پذیرش و مدارک پزشکی
تشکیل کمیته مدیریت اطلاعات سلامت  در مدیریت درمان با حضور روسای ادارات پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستانها
ارزیابی اداره پذیرش و مدارک پزشکی در بیمارستانها از طریق چک لیست های اعتبار بخشی
ارزیابی مراکز پذیرش سرپایی از طریق چک لیست اداره کل درمان سیستم و چک لیست طراحی شده این مرکز
اطلاع رسانی به مراکز پزشکی در خصوص تازه های مدارک پزشکی از طریق مکاتبات درون سازمانی
استاندارد سازی مدارک و اسناد مرتبط با پرونده های پزشکی درسطح استان
نظارت برحسن انجام امور مربوط به بایگانی راکد پرونده های پزشکی ستاد مدیریت درمان
نظارت بر انجام ارزیابی کمی پرونده های پزشکی
آموزش و پژوهش در مدارک پزشکی شامل:
برنامه ریزی در خصوص تشکیل دوره های باز آموزی
  طراحی و تدوین جزوات به روز در خصوص آزمون توانمندی
تعیین نمودن یک نماینده مدارک پزشکی از هر مرکز پزشکی
تدوین فرایندهای اصلی در مرکز پزشکی مربوطه از قبیل ، فرایند پذیرش بیمار در بیمارستان ، فرایند ترخیص بیمار، فرایند پذیرش و توزیع بیمار به خارج از مرکز پزشکی
تهیه کتب مرجع مدیریت اطلاعات بهداشتی

 تدوین  دستورالعمل های کاری از قبیل :
دستورالعمل امحاء پرونده
دستورالعمل بررسی پرونده های مفقودی
دستورالعمل اسکن پرونده های پزشکی
دستورالعمل سیاست واگذاری اطلاعات
دستورالعمل جنبه های قانونی مدارک پزشکی

 شرایط احراز :
 تحصیلات و معلومات
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مدارک پزشکی / فناوری اطلاعات سلامت
1- مهارت :
مهارت ارزیابی فعالیت های اداره پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان ها ،مدیریت اسناد، مهارت مستند سازی ، پردازش اطلاعات ،مهارت استفاده از آمار و کدگذاری بیماریها ،تحلیل نتایج ،مهارت انجام تحقیق و پژوهش ، مهارت استفاده از پایگاه داده ها ، مهارت استفاده از نرم افزارهای مدارک پزشکی ،
2- دوره های آموزشی :
- جنبه های قانونی مدارک پزشکی
- نحوه تدوین خط مشی نویسی
- اصول مستندسازی پرونده های پزشکی
- مبانی پرونده الکترونیک سلامت
- آشنائی با سیستم های بیمارستانی
3- نظام اطلاعات بیمار

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha