شناسه خبر: 71560
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ دوشنبه ۳ دي، ساعت 15:53
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۰/۳

ادارات کل بیمه ای استانها

موضوع: واگذاری فعالیت انجام امور مربوط به تعهدات بلند مدت به کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
احتراماً؛ در راستای تسهیل و تسریع امور بیمه ای مربوط به ایرانیان ساکن در خارج از کشور که بنا به عللی در حال حاضر امکان حضور در کشور را نداشته و خواهان برخورداری از تعهدات بلندمدت مطابق فصول هفتم و هشتم قانون تأمین اجتماعی میباشند به آگاهی می رساند: علاوه بر مقررات جاری که در این زمینه برای هموطنان داخل کشور در حال اجراست، برابر بند3 بخش 1‏‏‏‏-4 شرح تفصیلی فعالیت¬های قابل واگذاری، به کارگزار رسمی برون مرزی "دستورالعمل جامع برون سپاری فعالیت ها به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی" (پیوست)، هر یک از کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی وفق مفاد دستورالعمل یادشده، بر اساس درخواست مطروحه، کلیه اسناد لازم ذیل را به نحو مقتضی از    بیمه شدگان یا مستمری بگیران کنونی اخذ و پس از ممهور به مهر و امضاء، جهت تشریفات و تأئید اصالت مفاد آن، به اداره کل اتباع ایفاد و سپس از این طریق به شعب تابعه تحویل تا برابر ضوابط و مقررات جاری مراتب بعدی عملیاتی گردد:
1- تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی.
2- فرم های درخواست بازنشستگی منطبق با ماده 76  قانون تأمین اجتماعی و تبصره های یک ، 3 و 4 ذیل آن و بازماندگان (متناسب با نوع شرایط ایجابی قانونی) ضمیمه بخشنامه های صادره از سوی اداره کل امورفنی مستمریها.
3- تائیدیه احراز هویت، بررسی حیات و ممات مستمری بگیران و افراد تحت تکفل قانونی آنان.
4- تصاویر شناسنامه، گواهی ازدواج، طلاقنامه، اشتغال بکار و...  فرزندان اناث مستمری بگیران.
5- گواهی تحصیلی فرزندان ذکور.
6- گواهی ولادت.
7- گواهی فوت.

خاطر نشان می سازد، عملکرد کارگزار بابت خدمات انجام شده به ایرانیان خارج از کشور و سایر امور محوله می بایست برابر مقررات به اداره کل اتباع منعکس و پس از اخذ تأییدیه، حق لزحمه مربوطه، بر اساس بند 4‏‏-4 دستورالعمل جامع برون سپاری فعالیت ها به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی و از محل ماده 5 (خدمات قراردادی) از فصل دوم بودجه (هزینه های اداری) با رعایت سایر شرایط مقرر توسط شعبه مربوطه پرداخت و به اداره کل یادشده اعلام گردد.
بدیهی است مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل بیمه ای و معاونین آنها، روسا و کارشناسان ارشد امورفنی مستمری ها، نامنویسی و حساب¬های انفرادی، فن وری اطلاعات ادارات کل استانها، روسا و مسئولین و رابطین کارگزاری در واحدهای بیمه ای خواهند بود.

                                        دکتر احمد رضا خزاعی

                                             مدیر کل اتباع 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*