زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت 09:51 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ساعت 10:40    تعداد بازدید: 3285    کد مطلب: 6975

نامنویسی و حسابهای انفرادی
رئیس و کارشناس ارشد:محمدرضا یزدی


حوزه فعالیت:

*اختصاص شماره بیمه به افراد و نامنویسی بیمه شده و افراد تحت تکفل

*صدور و تامین اعتبار دفترچه درمان

*جمع آوری سوابق بیمه شدگان و اعلام به واحدهای داخلی جهت بهره برداری

*اختصاص شماره کارگاه

 

تلفن مستقیم:37718704

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha