زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت 09:41 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ساعت 10:42    تعداد بازدید: 3110    کد مطلب: 6974

بازرسی کارگاهها
رئیس و کارشناس ارشد:سید مصطفی میرقیصری


حوزه فعالیت:

*بازرسی ار کارگاههایی که بیمه نیستند و تقاضای بیمه شدن دارند

*بازرسی از کارگاههایی که کارفرما،کارگران را بیمه نمی کند،لیست حق بیمه را ارسال نمی نماید و کارگران خواهان بیمه شدن هستند.

*بازرسی تحقیقی از کارگاههایی که نیاز به تحقیقات دارند.

*بازرسی از کارگاههایی که کارگران آن بیمه بوده و افراد جدیدی به آنها اضافه شده است

*بازرسی تحقیقی از باربران دستی

* بازرسی تحقیقی از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی

*بازرسی تحقیقی از کارگاههایی که کارفرما،ترک کار را اعلام نموده است

*پیگیری و مکاتبات امور حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاهها

 

تلفن: 37722030     داخلی 150

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha

روابط عمومی تامین اجتماعی قم 1395/2/8 - 08:00
rateup1
ratedown0
پاسخ
comment پاسخ: به شعبه مربوطه اطلاع دهید.
ناشناس 1395/2/8 - 00:21
rateup0
ratedown0
پاسخ
comment بازنشستگان هنوز کار میکنند بدانید و اقدام نکنید امین اله نمازی شرکت تهران تک نخ