زمان انتشار: ۱۳۹۳ دوشنبه ۲۰ مرداد ساعت 09:29 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ساعت 10:44    تعداد بازدید: 3091    کد مطلب: 6972

امور اداری
رئیس و کارشناس ارشد:مجید ولیخانی


حوزه فعالیت:

*صدور احکام پرسنلی

*بررسی و اقدام پیرامون پیشنهادهای انتصاب و ارتقاء کارکنان

*کنترل و مراقبت بر چگونگی اجرای بخشنامه ها

*مسئولیت حُسن اجرای امور مربوط به جذب،انتقال و جابجایی در حوزه نیروی انسانی

*نظارت بر اتوماسیون اداری

 

تلفن مستقیم:37759803

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha