زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۵ مرداد ساعت 08:06    تعداد بازدید: 33615    کد مطلب: 6925

آدرس و شماره تلفن های بیمارستان عالی نسب


شماره تلفنهای بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

 

 

استان آذر بایجان شرقی    کد استان : 041   

نام واحد :بیمارستان استاد عالی نسب تبریز

آدرس کامل پستی : تبریز/شهرک ارم /بیمارستان استاد عالی نسب تبریز–کد پستی  5147653111

ریاست :                    32305912

مدیریت :                   32305909 

نمابر:                         32305911             

روابط عمومی:           32305912  

حراست:                   32305906

پذیرش:                    32300068     

نوبت دهی           12-32301011

تلفنخانه:              25-32305915

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه