زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۰ اسفند ساعت 16:58 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۴/۱ ساعت 10:55    تعداد بازدید: 2501    کد مطلب: 6694

رئیس و کارشناس ارشد آموزش
رئیس و کارشناس ارشد آموزش مدیریت درمان استان زیرنظر مستقیم معاون پشتیبانی و تحت نظارت کلی مدیر درمان انجام وظیفه می نماید.


رئیس و کارشناس ارشد آموزش: سیدعلی اکبرموسوی نژاد نایینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر2-طبقه3

تلفن:32235057

وظایف ا صلی :
* انجام مطالعات و بررسی های کارشناسی درخصوص نیازسنجی آموزشی کارکنان و اولویت بندی آنها در سطح استان از طریق هماهنگی و تشریک مساعی با واحدهای دیگر و انعکاس آن به مقام مافوق
* بررسی کارشناسی درخصوص تهیه و تدوین مواد، محتوی و تعیین برنامه ها و روشهای آموزشی با توجه به خط مشی های کلی آموزش تعیین شده و ارائه نقطه نظارت به مقام مافوق
* بررسی درخصوص نحوه تعیین و تشخیص صلاحیت علمی، تخصصی و تجربی اساتید و مربیان دوره های آموزشی و ارائه طریق و راهنمایی لازم در این رابطه
*همکاری با اداره کل آموزش جهت انجام مطالعات درخصوص نحوه تهیه و تدوین سؤالات آزمونها و امتحانات دوره های آموزشی و نحوه اجرای آنها
* مسؤولیت حسن انجام طرحها و برنامه های آموزشی کارشناسان و کارکنان در سطح استان
* هماهنگی و تشریک مساعی با واحدهای ذیربط درخصوص نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی در سطح استان
* هماهنگی با بودجه ، امور مالی ، اداری درخصوص تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی و سایر امکانات سمعی و بصری در چارچوب برنامه و بودجه مصوب
* بررسی و پیشنهاد بودجه بخش آموزش نیروی انسانی اداره کل استان و واحدهای تابعه به مقام مافوق
* هدایت و سرپرستی کلی برنامه ها و فعالیتهای مرتبط با طراحی و تدوین دوره های آموزشی براساس خط مشی ها و سیاستهای تبیین شده از سوی اداره کل آموزش
* بررسی نتایج ارزشیابی کارکنان پس از انجام آموزش و انعکاس موضوع به مقام مافوق به منظور نیازسنجی آموزشی کارکنان در سطح استان
* انجام اقدامات مربوط به تکمیل و نگهداری بانک سؤالات آزمونها و امتحانات مربوط به دوره های آموزشی
* مسؤولیت نظارت بر عملکرد مجریان، اساتید و سایر عوامل ذیمدخل در برگزاری برنامه ها و دوره های آموزشی و تنظیم گزارش کارکرد و پرداخت حق الزحمه اساتید
*  مسؤولیت ارزیابی عملکرد و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی سازمان و ارائه گزارش به مقام مافوق
* همکاری با اداره کل آموزش جهت انجام مطالعات در خصوص تهیه و تدوین کتب، جزوات، نشریات آموزشی مورد نیاز با توجهبه نیازسنجی های انجام شده
* مسؤولیت نظارت و ارزیابی آزمونها و امتحانات و صدور گواهینامه های آموزشی در سطح استان
* سرپرستی کلی برنامه های مرتبط با اجرای دوره های آموزشی بیمه شدگان، کارفرمایان در سطح استان
* هماهنگی با اداره کل آموزش درخصوص تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در سطح اداره کل
* هماهنگی، برنامه ریزی و اقدامات لازم به منظور حضور فعال و مؤثر در نمایشگاهها، کنگره ها و سمینارهای مرتبط با تأمین اجتماعی در صورت نیاز
* تشریک مساعی با اداره کل آموزش و هماهنگی با دفتر حقوقی و دفاتر ذیربط درخصوص اعطای بورسها و تسهیلات آموزشی به مدیران، کارشناسان و کارکنان استان
* مسؤولیت حسن انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تنظیم پیش نویس گواهینامه ها، تکمیل شناسنامه آموزش، حضور و غیاب شرکت کنندگان و ارائه گزارش به مقام مافوق
* تنظیم آمار عملکرد فعالیتهای انجام شده و احصاء و جمع بندی و ارائه گزارش عملکرد تفصیلی به مقام مافوق
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

کارشناسان:

خانم بختیاری :32235055(مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان فردوسی)

سایرکارشناسان:32235056 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha