زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۹ مرداد ساعت 13:54 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۲/۲۷ ساعت 10:35    تعداد بازدید: 3449    کد مطلب: 6655

رئیس اداره امور مالی
رئیس اداره امور مالی زیر نظر مستقیم معاون اداری ومالی و تحت نظارت کلی مدیریت درمان استان انجام وظیفه می نماید.


رئیس  اداره امور مالی: محسن آیتی

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر2-طبقه2

تلفن:32657983

نمونه وظایف و مسئولیتها :

• رابط بین مدیر درمان و اداره کل امور مالی سازمان
• ناظر بر انجام صحیح و دقیق وظایف محوله به امور مالی در چهارچوب آیین نامه مالی و معاملات سازمان
• بررسی و کنترل حسابهای واحدها
• شرکت در جلسات هماهنگی بین امور مالی و مدیر درمان
• مدیریت سیستم مالی استان
• کنترل صورتهای مالی واحدهای استان
• نظارت بر عملکرد واحدهای مالی و رؤسای مالی واحدها

تلفن کارشناسان مالی:32657992 -32657984-32657985

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha