زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۰ اسفند ساعت 07:51 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت 07:44    تعداد بازدید: 3525    کد مطلب: 6653

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی
رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی زیر نظر مستقیم معاون اداری ومالی و تحت نظارت کلی مدیریت درمان استان انجام وظیفه می نماید.


رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی : پروانه خسروی

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر1-طبقه 7

تلفن:32657971

وظایف اصلی

• مسئولیت حسن اجرای امور مربوط به جذب، افت، انتصاب، نقل و انتقالات ، دبیرخانه و کنترل صحت احکام صادره درسطح استان به نحو مطلوب با رعایت قوانین و مقررات و سیاستهای تعیین شده از سوی ستاد مرکز
• نظارت بر تکوین و تکمیل پایگاه اطلاعات نیروی انسانی در سطح استان متضمن جنس، سن ، تجربه، مهارت، ظرفیتترفیعاتی، کیفیت کار، تحصیلات،  نوع استخدام و دیگر اطلاعات مرتبط با نیروی انسانی به منظور کاربرد مؤثر اطلاعات مذکور در امور مربوط به جذب و جایگزینی ، انتصاب، نقل و انتقالات و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز
• مسئولیت کنترل و مراقبت بر چگونگی اجرای صحیح کلیه مقررات و آئین نامه ها و ضوابط مربوط به امور اداری وراهنمایی مسئولین و کارکنان اداری واحدهای تابعه از طریق مراجعه مستمر به واحدهای مذکور
• مسئولیت ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیتهای کلیه واحدهای تابعه و ارائه پیشنهاد درخصوص استقرار روشهایمطلوب انجام کار و بهبود گردش کار با در نظر گرفتن حداکثر کاربرد و رعایت صرفه و صلاح سازمان به اداره کل امور اداری و سایر ادارات کل ستادی ذیربط
• گزارش گیری ماهیانه از واحدها درخصوص عملکرد شان و بررسی و تجزیه و تحلیل به منظور آگاهی از کم و کیففعالیتهای  امور اداری و مقایسه نتایج آمارهای موجود با برنامه پیش بینی شده در واحدهای تابعه و ارائه پیشنهاد تشویق ، تنبیه، انتصاب و ...  مسئولین واحدهائیکه گزارش فعالیت آنها تهیه و بررسی گردیده است  به مقام مافوق .
• اهتمام در بهره برداری بهینه از توزیع اعتبار مربوط به اعطای تسهیلات رفاهی خرید و احداث مسکن، وام ازدواج و سایرامکانات رفاهی و تربیت بدنی و تنظیم برنامه های مربوط به نحوه استفاده پرسنل از امکانات تخصیصی ذیربط به منظور ارتقای سطح زندگی و سلامت و ایجاد نشاط در کارکنان در سطح استان و واحدهای تابعه
• راهبری و نظارت برحسن اجرای امور خدمات فنی و عمومی از جمله نقلیه، تأسیسات و تعمیرات، تلفنخانه، خدمات
عمومی، تدارکات اموال و ملزومات اداری ، انبارها و اموال اداری مربوطه در سطح استان و واحدهای اجرایی و ارائه طریق و راهنمایی لازم به واحدهای مربوطه در این خصوص
• اعمال تمهیدات لازم به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی از مراکز تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز اداره کل و واحدهای تابعهدر استان به منظور تسریع در انجام امور تدارکاتی و کنترل صحت مطالعات
• نظارت مستمر بر نحوه عملکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد جهت اطمینان از اجرای تعهدات مندرج در قراردادها وتهیه گزارش لازم جهت ارائه به مقام مافوق

 

کارگزینی:32657996

کارشناس رفاهی:آقای معتمدی

تلفن:3657976

فاکس:32657980

کارگزینی:32657973و32657972

دبیرخانه:32657980

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha