• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور
  • اِلأِثنين ١٦ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 16, 2019
کلیدواژه: 66357
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ شنبه ۷ مهر، ساعت 11:22
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۸/۲۳

  هزینه درمان بیمه شدگانی که در بیمارستان های غیر طرف قرارداد تحت درمان قرار گرفته و هزینه های درمان را رأساً پرداخت نموده اند - در چارچوب قوانین سازمان و در صورت در تعهد بودن خدمات - توسط واحد خسارت متفرقه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی محاسبه و پرداخت می گردد :
مدارک مورد نیاز جهت ارائه به واحد خسارت متفرقه :

صورتحساب های بستری


1. گواهی دفتر اسناد پزشکی شهرستان محل درمان
2. اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر علت بستری ، نوع درمان ، حق العمل و حق العلاج دریافتی با مهر و امضاء پزشک محترم که در تمامی صفحات پرونده باید این مهر و امضاء یکسان باشد و امضاء با عنوان (( از طرف )) یا امضاهای مغایر قابل پذیرش نمی باشند .
تبصره 2-1- در درمان های طبی گواهی پزشک معالج مبنی بر تشخیص بیماری و تعداد ویزیت های انجام شده الزامی است . (جهت قابل پرداخت بودن ویزیت ، لازم است پزشک معالج نتیجه معاینه و یا دستورات پزشکی را در پرونده منعکس و مهر  امضاء نماید)
تبصره 2-2- در صورتیکه حق العلاج یا حق العمل پزشک در صورتحساب بیمارستانی درخواست نشده باشد ، حتماً باید در گواهی پزشک مشخص شده باشد .
3. اصل گواهی پزشک بیهوشی با تعیین مدت زمان و نوع بیهوشی با مهر و امضاء پزشک بیهوشی دهنده که لازم است مهر و امضاء پزشک بیهوشی در تمامی برگه های پرونده یکسان باشد . مهر و امضاء با عنوان (( از طرف )) یا مغایر قابل پذیرش نمی باشند .
4. اصل لیست صورتحساب بیمارستانی به تفکیک هزینه خدمات انجام شده ممهور به مهر بیمارستان
5. اصل صورتحساب پزشکان معالج ، مشاور کمک جراح و بیهوشی ممهور به مهر بیمارستان
6. اصل نسخ دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل که دارای مهر و امضاء پزشک جراح ، متخصص بیهوشی و سرپرست اتاق عمل باشد .
7. اصل نسخ دارویی با مهر و امضاء پزشک معالج و داروخانه بیمارستان
8. درصورت تهیه لوازم مصرفی از خارج از بیمارستان ارائه نسخه با مهر و امضاء پزشک معالج و اصل فاکتور با مهر و امضاء پزشک معالج جهت پرداخت هزینه فاکتور ضروری است.
9. اصل ریز آزمایشات انجام شده ممهور به مهر آزمایشگاه
10. اصل ریز رادیوگرافی ، سونوگرافی و سی تی اسکن ممهور به مهر واحد مربوطه . ارائه اصل جواب خدمات فوق الذکر با مهر و امضاء جهت پرداخت ضروری است .
11.  اصل جواب و درخواست پاتولوژی با مهر و امضاء پزشک انجام دهنده .
12. اصل جواب خدمات تشخیصی مانند EMG . EEG  ، آنژیوگرافی و ... با مهر و امضاء پزشک
13. اصل گواهی مشاوره پزشکان با مهر و امضاء و تصویر شرح مشاوره های انجام شده با مهر و امضاء کامل پزشکان درخواست کننده و مشاوره دهنده
14. اصل و کپی دفترچه بیمه تأمین اجتماعی از صفحات عکس دار و اعتبار دار بیمار و بیمه شده اصلی
15. شرح حادثه و گزارش مربوطه در حوادث کارگاهی و ساختمانی و اصل شناسنامه در این مورد
16. مدارک لازم برای بیمه شدگان فرزند دختر بالای 18 سال : (اصل و کپی صفحات اول و دوم شناسنامه) و پسر بالای 22 سال : (اصل گواهی اشتغال به تحصیل)
17. در صورت فوت بیمه شده هزینه درمان به وراث یا وکیل آنها با ارائه مدارک زیر پرداخت می شود :
الف) انحصار وراثت     ب) وکالتنامه محضری         ج) اصل شناسنامه تمامی وراث به همراه کپی از شناسنامه ها
18. در صورت تهیه فاکتور در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی ارائه اصل فاکتور با تأیید پزشک معالج و ناظر بیمه بیمارستان و شرح عمل ، صورتحساب و دفترچه های درمانی ضروری است .
19. برگه گزارش عمل جراحی انجام شده کامل و خوانا با مهر و امضای پزشک جراح و کمک جراح
20. به هنگام تحویل مدارک ارائه اصل و کپی دفترچه بیمار و بیمه شده اصلی و حضور خود بیمار الزامی است.

مدارک لازم برای پرداخت تجهیزات مصرفی (خسارت متفرقه):

1. اصل یا کپی صورتحساب بیمارستانی با مهر و امضاء.
2. کپی شرح عمل با مهر و امضاء پزشک معالج.
3. کپی شرح بیهوشی با مهر و امضاء پزشک معالج.
4. کپی لیست داروهای مصرفی با مهر و امضاء مسئول فنی.
5. درخواست خرید تجهیزات توسط پزشک معالج در دفترچه بیمار.
6. اصل فاکتور خرید از کالاپزشکی با مهر و امضاء پزشک معالج و بیمارستان و تأیید ناظر بیمارستانی  تامین اجتماعی بر روی فاکتور.
7. اصل و کپی دفترچه بیمه بیمار و بیمه شده اصلی.
8. در اعمال ارتوپدی ، گرافی بعد از عمل الزامی است.

پذیرش خسارت هم در دفتر اسناد پزشکی و هم در کارگزاریها قابل انجام است.

 آدرس کارگزاری ها به شرح ذیل می باشد.

ردیف آدرس نام کارگزاری شماره تلفن
1 میدان هنرستان -طبقه فوقانی رستوران گلریزان همیار کار تامین 33778895
2 تقاطع مهدیه -ساختمان البرز- طبقه زیر زمین تامین گستران آتیه نگر 33568420
3 ابهر – خ نواب شرقی روبروی شرکت نفت تامین سازان آتیه نگر ابهر 35272800

فرم های مورد نیاز برای بیماران (خسارت متفرقه)

فلوچارت و مدت زمان انجام کار

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha