• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
  • Wednesday, September 18, 2019
کلیدواژه: 61403
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ پنج شنبه ۷ تير، ساعت 09:02
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۴/۷

مسئول دفتر بهبود کیفیت:آقای محمود کاشفی(کارشناس پرستاری)
     این واحد در راستای استقرار استانداردهای حاکمیت بالینی –اعتباربخشی وایمنی بیمار با مشارکت پرسنل وظایف زیررا بعهده دارد:
 
1  - نهادینه کردن فرهنگ ارتقای کیفیت وایمنی در بیمارستان    
٢-بازنگری برنامه استراتژیک واجرای آن
٣. مستندسازی اقدامات انجام یافته در جهت افزایش سطح ایمنی بیماران وکاهش خطاهای درمانی
٤. انجام بازدیدهای مدیریتی منظم ومستمر
٥.  ارائه نتایج تحلیلها ومداخلات به مدیران وکارکنان
٦. برگزاری جلسات اعتباربخشی

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha