• ۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
  • اِجُّمعَة ٢۰ محرم ١٤٤١
  • Friday, September 20, 2019
کلیدواژه: 60482
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ شنبه ۱۹ خرداد، ساعت 09:33
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۳/۱۲

گردش کار پذیرش بیمار در بخش اورژانس :
مددجوی محترم : در صورت نیاز به استفاده از خدمات بخش اورژانس و حوادث با ورود از در ورودی بخش اورژانس بلافاصله به واحد تریاژ مراجعه فرمائید.
پس از ارزیابی توسط پرستار واحد تریاژ و تکمیل فرم با مشخص شدن شدت بیماری (سطح بندی تریاژ) با راهنمایی پرستار واحد تریاژ ابتدا به واحد پذیرش مراجعه نموده و با ارائه دفترچه بیمه و دریافت برگه پذیرش اورژانس ،به اتاق پزشک مربوطه  مراجعه فرمائید. در صورتیکه دفترچه بیمه را همراه ندارید از همکاران محترم بخش برای اتخاذ روش های جایگزین جهت طی مراحل پذیرش راهنمایی بخواهید.
*توجه:بیماران سطح 2 تریاژدر صورت معطلی بیش از 10 دقیقه ، لطفاً به پرستار تریاژ مجدداً مراجعه نمایید.
*¬ توجه : بیماران سطح 3 تریاژ در صورت معطلی بیش از نیم ساعت، لطفاً به پرستار تریاژ مجدداً مراجعه نمایید.
* توجه : بیماران سطح 4 تریاژ در صورت معطلی بیش از یک ساعت، لطفاً مجدداً به پرستار تریاژ مراجعه فرمایید.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha