زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۰ اسفند ساعت 16:56 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۹/۱۶ ساعت 15:14    تعداد بازدید: 2585    کد مطلب: 5630

رئیس اداره امور کلینیک
رئیس ادراه امور کلینیک تحت نظارت کلی مدیریت درمان استان و نظارت مستقیم معاون درمان انجام وظیفه می نماید.


 

رئیس اداره امور کلینیک: دکتر مهدی حسن زاده

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر1-طبقه 5

تلفن:32657963و32657951

 

نمونه وظایف و مسؤولیتها :

* ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیتهای کلیه واحدهای تابعه و طرف قرارداد ( درمان مستقیم و غیرمستقیم ) و راهنمائی و هدایت آن در بخش کلینیکی
* اعمال نظارت پویا از طریق چک لیست امتیازی، بازرسی های مستمر و برنامه ریزی شده، فرمهای نظرسنجی و بررسی و تجزیه و تحلیل آمارهای عملکردی پزشکان مراکز درمانی ( مستقیم ـ غیرمستقیم )
* بررسی میزان هزینه ( بستری ـ سرپائی ) ناشی از خدمات درمانی در بخش کلینیکی ( واحد ملکی ـ دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ) ارائه راهکار به منظور کاهش هزینه و صرفه و صلاح سازمان در قالب پیشنهاد جهت مقام مافوق
* مطالعه و بررسی به منظور ارائه راهکار مربوط به حداقل رساندن تخلفات در بخش کلینیکی از طریق استاندارد کردن امور و تعبیه مکانیزمهای نظارتی ـ تشویقی ـ کارا
* انجام فعالیتهای مربوط به بررسی میزان کسور ناشی از واحد رسیدگی ها و کسور ناشی از ممیزی نسبت به کل هزینه ها،
تعیین مراکز طرف قرارداد ( پزشکان و دندانپزشکان ) شمول حداکثر کسور، تشخیص و تعیین موارد تخلفات، تخلفات مشابه به منظور ارائه گزارش تحلیلی به مقام مافوق
* کارشناسی و نیازسنجی تجهیزات دندانپزشکی و تهیه و تکمیل اقلام مورد نیاز، تجهیزات مصرفی کلیه واحدها به منظور تهیه،
تأمین و توزیع اقلام مذکور
اجرائی 
* برقراری ارتباط مؤثر با مدیریت درمان استان از طریق سیستم گزارش دهی و گزارش گیری منظم و منسجم امور کلینیکی
* تمهمیدات لازم درخصوص تشکیل کمیته بررسی نسخ جهت کنترل مراکز درمانی و ارائه گزارش به مقام مافوق
* کارشناسی تخصصی امور پزشکی مراکز درمانی و برنامه ریزی در جهت استفاده تهیه از امکانات موجود
* تهیه و ارائه گزارش ادواری فعالیت حوزه تحت نظارت به مقام مافوق و واحد ستادی ذیربط
* شرکت در سمینار و جلسات به منظور ارتقاء دانش در زمینه های مربوطه
* پیشنهاد و اظهارنظر درخصوص ارزیابی و شایستگی و سنجش کارایی و اثربخشی تشویقی نظیر بهره وری، کارانه و ... به مقام مافوق 
* پیشنهاد و اظهار نظر درخصوص تغییر وضعیت پرسنلی و استخدامی افراد تحت سرپرستی به مقام مافوق


نظارت و ارزشیابی
*  بررسی مقایسه عملکرد مراکز درمانی ( بیمارستانهای دانشگاهی، دولتی طرف قرارداد ) از حیث هزینه، نحوه ارائه خدمات ( در موارد مشابه) و ارائه پیشنهاد به منظور کاهش هزینه ها به مراجع ذیصلاح
* نظارت بر ارائه خدمات پزشکان از طریق اعزام کارشناس به مراکز درمانی و بررسی روند ارائه خدمات به بیمه شدگان ( کمی ـ کیفی ) شناسائی مشکلات و مسائل مراکز و ارائه راهکارهای مناسب جهت انجام بهینه امور
* مسؤولیت نظارت بر عملکرد پزشکان متخصص، عمومی، دانپزشکان و مراکز درمانی تابعه راهنمائی و ارائه طریق در امور مربوطه
* نظارت بر نحوه انجام وظایف واحدهای تابعه و ارزشیابی مستمر عملکرد آنها از لحاظ کیفی و کمی و ارائه گزارش به مقام مافوق

تحقیق و توسعه  
* انجام فعالیتهای مطالعاتی و مقایسه ای عملکرد پزشکان مراکز درمانی و تعیین موارد انحراف و علت یابی آن و ارائه راهکار در قالب گزارش مدیریتی
* انجام فعالیتهای مطالعاتی و بررسی مقایسه عملکرد پزشکان و دندانپزشکان استان با توجه به تعداد یونیت دندانپزشکی و اعمال موارد ( جرم گیری، کشیدن و پر کردن و ... ) و در نظر گرفتن امکانات و محدودیت ها و تبیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکار در قالب گزارش مدیریتی
* انجام فعالیتهای مطالعاتی و بررسی موارد شیوع بروز بیماریها در مناطق خاص تابعه استان و مقایسه با عملکرد ارسالی واحدها
* فعالیتهای مطالعاتی درخصوص اجرای سیستم ها و روشهای عملیات در واحد رسیدگی ها ( بالینی، پزشکان و دندانپزشکان ) و دریافت بازخور ناشی از آن به منظور رفع معایب موجود و اصلاح سیستم و روشهای مذکور در قالب گزارش مدیریتی
ـ مطالعه و بررسی به منظور ارائه راهکارهای منطقی درخصوص نحوه مراجعه بیمه شدگان به مراکز طرف قرارداد با لحاظ مکانیزمهای سیستم ارجاع

ارتباط و هماهنگی با سایر واحدها
* هماهنگی با واحد آموزش در برگزاری کلاسهای آموزشی و تهیه جزوات کاربردی به منظور ارتقاء سطح کیفی کارکنان مربوط به این بخش
* مسؤولیت سرپرستی مستقیم افراد زیرمجموعه براساس نمودار سازمانی و طبق اختیارات تفویضی از سوی مقام مافوق
* همراهی گروههای بازرسی نظارت اعزامی از ادارات کل ستادی جهت بازدید از مراکز درمانی در صورت لزوم
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha