• ۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ مرداد
  • اِلأِثنين ١٧ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Monday, August 19, 2019
کلیدواژه: 47370
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ چهارشنبه ۸ شهريور، ساعت 11:15
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۵/۱

کارشناس کنترل عفونت بیمارستان آقای اکبر نامور هستند

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری


شماره تلفن: 07733442842

معرفی واحد :

واحد کنترل عفونت بیمارستان از سال 1386 با استقرار نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی در جهت پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستای و با اجراء برنامه های

فعال  در زمینه کنترل عفونت شروع به کار نمود .  با تشکیل تیم کنتر ل عفونت و کمیته کنترل عفونت با شرح وظایف مشخص از سازمان در جهت اهداف کلی سازمان

اقدامات لازم انجام می دهد. عمده فعالیت های صورت گرفته در زمینه آموزش ، ارزیابی و نظارت بر مراقبت های درمانی مرتبط با  عفونت های بیمارستانی و بیماریهای

واگیر دار در حال حاضر با همکاری پرسنل زیر مجموعه در حال انجام است .


شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت:


1-شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2- بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی


3- همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی

4-شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود

5-تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

6-ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7-نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت  قوانین و مقررات کنترلعفونت

8-بازدید روزانه از بخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علائمی بالینی و ثبت وارائه گزارشات لازم

9-تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاریکمیته کنترل عفونت

10-نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور

11-نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12-همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی

13-شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha