• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
  • اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Sunday, August 18, 2019
کلیدواژه: 44895
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۲۷ تير، ساعت 16:35
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۴/۲۷

منشور حقوق بیمار


محور اول : دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
محور دوم : اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
محور سوم : حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
محور چهارم : ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری باشد.
محور پنجم : دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.


-1 بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی ،
فرهنگی و مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.
-2 بیمار حق دارد محل بستری ، پزشک ، پرستار و سایر اعضای گروه معالج خود را در صورت تمایل بشناسد.
-3 بیمار حق دارد در خصوص مراحل تشخیص ، درمان و سیر پیشرفت بیماری خود اطلاعات ضروری را شخصاً و یا در
صورت تمایل از طریق یکی از بستگان از پزشک معالج درخواست نماید . به طوری که در فوریت های پزشکی این امر
نباید منجر به تاخیر در ادامه درمان و یا تهدید جانی بیماری گردد.
-4 بیمار حق دارد قبل از معاینات و یا اجرای درمان ، اطلاعات ضروری در خصوص عوارض احتمالی و یا کاربرد سایر روش
ها را در حد درک خود از پزشک معالج دریافت و در انتخاب نهایی درمان مشارکت نماید.
-5 بیمار حق دارد در صورت تمایل شخصی و عدم تهدید سلامتی آحاد جامعه طبق موازین قانونی رضایت شخصی خود از
خاتمه درمان را اعلام و یا به دیگر مراکز درمانی مراجعه نماید .
-6 بیمار حق دارد جهت حفظ حریم شخصی خود از محرمانه ماندن محتوای پرونده پزشکی، نتایج معاینات و مشاوره های
بالینی جز در مواردی که بر اساس وظایف قانونی از گروه معالج اعلام صورت می گیرد ، اطمینان حاصل نماید .
-7 بیمار حق دارد از رازی داری پزشک و دیگر اعضای تیم معالج خود برخوردار باشد لذا حضور بالینی افرادی که مستقیماً
بر روند درمان شرکت ندارند ، موکول به کسب اجازه بیمار خواهد بود.
-8 بیمار حق دارد از دسترسی به پزشک معالج و دیگر اعضای اصلی گروه معالج در طول مدت بستری انتقال و پس از
ترخیص اطمینان حاصل نماید.
-9 بیمار حق دارد با کسب اطلاع کامل از نوع فعالیت های آموزشی و پژوهشی بیمارستان که بر روی سلامتی و درمان او
موثرند ، تمایل و رضایت شخصی خود به مشارکت درمانی را اعلام و یا در مراحل پژوهش از ادامه همکاری خودداری
نماید.
-10 بیمار حق دارد در صورت ضرورت اعزام و ادامه درمان از سایر مراکز درمانی قبلاً از مهارت گروه معالج ، میزان تعرفه ها
و پوشش بیمه ای خدمات در مرکز درمانی مطلع گردد.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha