• ۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
  • اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Sunday, August 18, 2019
کلیدواژه: 43793
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۲۰ تير، ساعت 14:07
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۵/۱

اقدامات انجام شده در حوزه ی درمان
• اقدامات بهبود در خدمات درمانی مدیریتی
• جذب پزشکان متخصص و فوق تخصص.
• مقیم¬سازی پزشکان بیهوشی و زنان و برنامه¬ریزی جهت مقیم¬سازی پزشکان اطفال، داخلی و جراحی
• آماده¬سازی زیرساخت برای 25 تخت جدید در جهت برطرف کردن نیازهای استان.
• اخذ مجوز برای پروژه دیالیز در جهت رفع نیاز استان و برنامه جهت 16 تخت دیالیز.
• اخذ مجوز و انجام مراحل طراحی و اصلاح اورژانس و ایجاد بخش سرپایی در اورژانس
• تبدیل بیمارستان به مرکز ارتوپدی و ارولوژی و چشم پزشکی استان
• تفکیک واحد اورژانس سرپایی مردان و زنان از بستری اورژانس.
• استانداردسازی باند بالگرد در مجاور اورژانس و استقرار 24 ساعته بالگرد در جهت اعزام بیماران بدحال و
•  استفاده از بالگرد به صورت رایگان برای بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی.
• جداسازی ICUجراحی از داخلی به دلیل کنترل عفونت و رعایت حقوق بیماران
• راه¬اندازی 4 تخت ویژه ICU و افزایش تخت¬ها از 8 تخت به 12 تخت به دلیل نیاز استان.
• افزایش تخت¬های ویژه CCU از 4 تخت به 7 تخت به دلیل نیاز شدید استان به تخت¬های ویژه
• افزایش اتاق¬های عمل از 6 به 7 اتاق عمل در جهت تسهیل در انجام اعمال جراحی اورژانسی.
• افزایش تخت¬های ریکاوری از 7 تخت به 12 تخت و نصب مانیتور و غیره جهت خدمت بهتر به بیماران.
• تفکیک ریکاوری زنان از عمومی جهت احترام به حقوق بیماران.
• راه اندازی تریاژ 24 ساعته در اورژانس.
• اجرای برنامه بیمارستان دوستدار مادر (زایمان در آب، زایمان   فیزیولوژیک و زایمان بدون درد).
• افزایش عملهای ارتوپدی (تعویض مفصل).
• راه اندازی عملهای P.C.N.L در اتاق عمل.
• راه اندازی ماموگرافی.
• اسساماندهی پرونده¬های سرپایی بر اساس آخرین بخش¬نامه و دستورالعمل¬ها و مجوز اختصاصی وزارت بهداشت.
• اختصاص فضای مناسب جهت آموزش حضوری کارکنان
• خرید چندین ونتیلاتور برای اورژانس و ای سی یو
• کاهش هزینه¬ها در اتاق عمل (از قبیل صرفه¬جویی لپک¬های یک¬بار مصرف بیش از 2 میلیارد تومان صرفه¬جویی).
• افزایش ضریب اشغال تخت در اکثر بخشها
• استانداردسازی پرونده¬های اورژانس.
• . اجرای فاز تکمیلی هتلینگ
اقدامات بهبود در خدمات درمانی  اصلاحات فرایندی
• برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی و بازتوزیع متوازن نیرو در بخش¬های درمانی.
انجام راندهای مدیریتی با حضور کلیه مدیران ارشد به صورت هفتگی از کلیه واحدهای بیمارستان.
انجام ارزیابی از کلیه واحدها مطابق برنامه زمان¬بندی شده.
استقرار 24 ساعته پزشک مقیم در بخش اورژانس.
افزایش تعداد پزشکان عمومی در شیفت عصر و شب درمانگاه.
برنامه¬ریزی دقیق جهت اعمال جراحی در اتاق عمل
نوبت¬های حضوری برای کودکان و افراد سالخورده علاوه¬بر نوبت¬دهی تلفنی و اینترنتی.
افزایش چیدمان پرسنل پرستاری در اورژانس.
  اختصاصی شدن مامای مسئول نوزاد در کلیه شیفت¬ها
ایجاد واحد ایمنی بیمار به صورت مجزا جهت اجرایی شدن برنامه بیمارستان دوست¬دار ایمنی
اقدامات انجام شده در حوزه ی ایمنی بیمار
الف) بازدید مدیریتی ایمنی بیمار که به صورت هفتگی توسط مدیران ارشد بیمارستان انجام می شود.
ب) بازدید نظارتی ایمنی بیمار که به صورت سرزده از تمام بخش ها و واحدها توسط مدیران ارشد بیمارستان انجام
می شود.
ج) گزارش دهی خطاهای پزشکی و پرستاری
در این نوع گزارش خطاهای معمولی پزشکی و دارویی طی فرم تدوین شده به صورت هفتگی گزارش دهی و به صورت ماهیانه پایش می گردد.
حوزه ی پزشکان و متخصصین سرپایی و درمانگاهی
ساماندهی کمیته نمره¬دهی کارانه پزشکان به صورت مستمر و ارزیابی عملکرد و 41 مورد تصمیم¬گیری در خصوص تشویق، کسر، ارتقاء و انجام اقدامات بازدارنده در حوزه پزشکان عمومی و متخصص با هدف افزایش بهره وری و بهینه سازی خدمات پزشکی
فعال¬سازی حوزه نظارت پزشک معتمد بیمارستان و کنترل حوزه عملکردی گروه¬های پزشکی تخصصی  با دستاورد رشد 17 درصدی و حذف کسورات K های غیر واقعی
ایجاد برنامه حذف هر گونه دریافت وجه خارج از تعرفه¬های مصوب در بیمارستان(اجرای 98درصدی این برنامه)
حوزه پزشکان و متخصصین سرپایی و درمانگاهی
ساماندهی کمیته نمره¬دهی کارانه پزشکان به صورت مستمر و ارزیابی عملکرد و 41 مورد تصمیم¬گیری در خصوص تشویق، کسر، ارتقاء و انجام اقدامات بازدارنده در حوزه پزشکان عمومی و متخصص با هدف افزایش بهره وری و بهینه سازی خدمات پزشکی
فعال¬سازی حوزه نظارت پزشک معتمد بیمارستان و کنترل حوزه عملکردی گروه¬های پزشکی تخصصی  با دستاورد رشد 17 درصدی و حذف کسورات K های غیر واقعی
ایجاد برنامه حذف هر گونه دریافت وجه خارج از تعرفه¬های مصوب در بیمارستان(اجرای 98درصدی این برنامه)
حوزه ی کنترل عفونت و ایمنی بیمار
• اجرای برنامه استوارت¬شیپ (مدیریت مصرف بهینه آنتی¬بیوتیک)
• تهیه و اجرای گایدلاین¬های دارویی و صرفه¬جویی در مصرف داروها.
• اجرای برنامه توانمندسازی بیماران و همراه آن¬ها در رابطه با کنترل عفونت و دیابت و غیره.
•   اجرای برنامه¬ گزارش عفونت¬های بیمارستانی.
•   اجرای کامل برنامه بهداشت دست.
اجرای برنامه بیماریابی و پیگیری بیماری¬های واگیردار.
موانع سیستم ارجاع:
• الف) بر اساس اولین دستورالعمل سازمان تعداد بیماران در نظر گرفته شده جهت سیستم ارجاع با تعداد حجم مراجعین همخوانی نداشته است و به دلیل محدودیت در تعداد پذیرش بیماران ارجاعی از طرف پزشکان عمومی، بیماران در صف انتظار افزایش می یافت و همین امر سبب انصراف آنان از مراجعه به صورت ارجاع شده است .
• با افزایش تعداد پذیرش از 5 به 50 درصد  امید است که رضایتمندی از سیستم ارجاع بیشتر شود.
• ب) امکان نوبت ارجاعی فقط  برای 10روز آینده در سیستم پیش بینی شده است و در صورت تکمیل ظرفیت، امکان گرفتن نوبت برای روزهای آینده وجود ندارد که می بایست از طرف سازمان به صورت سیستمی حل شود.
• ج) مورد دیگر در خصوص کاهش میزان ارجاعات، نداشتن پزشکان فوق تخصص در رشته های مختلف است که با جذب پزشکان مورد نظر این مشکل تا حدودی حل خواهد شد.
• اطلاع رسانی و آگاه نمودن پزشکان عمومی در خصوص استفاده بهتر از سیستم، وارجاع بیمارانی  که مستحق ارجاع بوده تا درنوبت انتظار قرار نگیرند و در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرند.  
بهداشت محیط و حرفه¬ای
• اصلاح فرآیند معاینات دوره¬ای پرسنل و طب¬کار
• کاهش استرس حرارتی و امور رختشویخانه با نصب حفاظ PVC
• اجرای برنامه مدیریت مواجهات شغلی.
• مدیریت خطر حوادث و بلایای طبیعی
• الف )اقدامات توسعه زیرساختی
• خرید و تجهیز سالن مدیریت خطر با زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری وافتتاح مرکز فرماندهی بحران (H.C.C)
• خرید و نصب دستگاه اعلام بحران و سیستم سانترال مرکزی پیجینگ جهت مدیریت بهینه زمان در حوادث و خطرات و بلایا
• ب) اقدامات آموزشی و فرآیندی
• اجرای بیش از ده جلسه آموزشی ،فنی و تخصصی با حضور افراد ذیصلاح و ذیربط
• تهیه نمودار و چارت اعضای بحران و تعیین کدهای ویژه
• تمرینهای  امادگی قبل از وقوع خطر ،الزامی در اعتبار بخشی بیمارستانی
• ساماندهی پرونده¬های سرپایی بر اساس آخرین بخش¬نامه و دستورالعمل¬ها و مجوز اختصاصی وزارت بهداشت.
•    اختصاص فضای مناسب جهت آموزش حضوری کارکنان
• خرید چندین ونتیلاتور برای اورژانس و ای سی یو
• کاهش هزینه¬ها در اتاق عمل (از قبیل صرفه¬جویی لپک¬های یک¬بار مصرف بیش از 2 میلیارد تومان صرفه¬جویی).
• افزایش ضریب اشغال تخت در اکثر بخشها
حوزه ی پاراکیلینیک
آزمایشگاه
• انجام آزمایشات کلر و دی دایمر
• افزایش سطح خدمات در حوزه پاتولوژی
• ارسال نتایج پاتولوژی به صورت سیستمی بدون نیاز به حضوربیمار
• اجرای کنترل کیفی در ازمایشگاه وپایش مداوم
• اجرای برنامه سیگمامتریک تاحصول نتیجه در قالب 6 سیگما
تصویربرداری
• راه¬اندازی سی¬تی¬اسکن 16 اسلایس و انجام سی¬تی¬انژیو
• ساماندهی خدمات و نوبت¬دهی MRI و راه¬اندازی شیفت شب جهت کاهش زمان¬بندی به بیماران
• ایجاد نوبت¬دهی تلفنی سونوگرافی
• ایجاد سیستم نوبت¬دهی در بستر IT جهت تسهیل و دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز و کاهش مراجعه های غیر ضروری مردم
• راه اندازی سیستم پکس جهت دسترسی آسان پزشکان به اطلاعات مورد نیاز در رابطه با بیماران
• خدمت رسانی 24 ساعته در واحد ام آر آی
• ایجاد نوبت دهی تلفنی و اینترنتی سونوگرافی
• راه اندازی ماموگرافی
• انجام و مهیا نمودن زیرساخت های اتصال پکس به اینترنت
• افزایش خدمت دهی در حوزه ام ار ای از متوسط 650در ماه به 950 در ماه
• افزایش میزان انجام CT SCAN.
پذیرش و مدارک پزشکی
• ساماندهی پرونده ها سرپایی براساس آخرین بخشنامه و دستورالعمل ها و مجوز اختصاصی وزات بهداشت
• 24 ساعته نمودن متصدی پذیرش اورژانس
• تسهیل پذیرش رایگان ایثارگران و خانواده های معزز شهداء از ظرفیت بیمه تکمیلی
• افزایش پرونده های الکترونیکی به دو برابر سال قبل
• افزایش نظارت بر کد های جراحی
• تدوین و اجرای دستورالعمل حقوق گیرندگان خدمت 
برنامه های فرایندی
• انجام مراحل اجرای الگوی بیمارستان مهربان در قالب استاندارد CRM
•  استاندارد مدیریت مصرف انرژی ISO 51000
• تکمیل و اجرای مراحل ارتقاء هتلینگ بیمارستان
• نظارت و نگهداری استاندارد و نظام آراستگی 5s
• تامین تجهیزات اساسی
• خرید و نصب چیلر و اتوکلاو
• نوسازی تخت های عمل و اتوکلاو های سی اس ار و ماشین های بیهوشی
حوزه ی عمرانی و توسعه ای
• اخذ مجوز و انجام مراحل طراحی اصلاح اورژانس و ایجاد بخش سرپایی در اورژانس
• اخذ مجوز و انجام مراحل اجرای پروژه دیالیز
• آماده سازی و زیر ساخت برای 25 تخت جدید
• اجرای پروژه تکمیل بخش دیالیز
• تو سعه و راه اندازی بخش جدید با 25 تخت

دستاوردهای کمی و کیفی  آموزشی 
• آموزش به کارکنان
• اجرای 130 دوره آموزشی با ماهیت دانشی ،نظری و مهارتی  در حوزه های
• تخصصی شغلی
•   مهارت فردی و ارتباطی
• .مشتری مداری و حقوق شهروندی 
• دستاوردهای کیفی آموزش کارکنان بیمارستان در حوزه های مختلف
•   کسب نمره حداکثری درممیزی  اعتبار بخشی بیمارستان توسط کارکنان در مباحث آموزشی کنترل عفونت
• اثربخشی آموزش کاربری تجهیزات (دسی شوک-  ونتیلاتور- پمپها ) در راستای کاهش خرابی و نگهداشت بهینه
دستاوردهای آموزشی
• آموزش بیمار و همراه بیمار
• آموزش حضوری  جهت کلیه بیماران و همراه بیماران در سال 97 با اثر بخشی قابل قبول برای هر بخش
•  آموزش غیر حضوری (کتابچه –فیلم –پیامهای آموزشی)
• برنامه عملیاتی آموزش¬های بیماران سرپایی از جمله دیابتی و غیره
فن آوری اطلاعات
• ایجاد نوبت¬دهی تلفنی و اینترنتی سونوگرافی.
• ایجاد سیستم نوبت¬دهی در بستر IT جهت تحصیل و دسترسی مردم به خدمات مورد نیاز و کاهش مراجعه¬های غیر ضروری مردم.


هتلینگ  و حوزه ی  عمرانی
• خرید و نصب ژنراتور
• لوله¬کشی و نصب کنسول گازهای طبی به تعداد 175 محور تجهیزات و امکانات.
• تعویض درب¬های فرسوده به تعداد 13 عدد و جایگزین کردن درب¬های الکترونیکی
• تعویض کف¬پوش¬های بخش¬های جراحی زنان و داخلی زنان با کف¬پوش¬های اپوکسی.
• نصب دستگیره کمکی بخش¬ها (hand rail) در محور تجهیزات جهت ایمنی بیماران
• ساخت رختکن و انبار برای واحد  MRI
• تجهیز بیمارستان به کابل نسوز شیلد دار استاندارد
• نصب لوله های گالوانیزه گرم
• نصب پنل مرکزی ادرس پذیر دو لوپ
• نصب دتکتورهای نوع دودی ادرس پذیر
• ایجاد سیستم ایمنی و خاموش¬کننده اضطراری در کلیه سردخانه¬ها
• تعمیرات اساسی سرویس¬های بهداشتی و نمازخانه بیمارستان در راستای تکریم مراجعین
دستاوردهای کیفی و افتخارات
• اخذ 2 لوح تقدیر در خصوص تجارب موفق بیمارستان در جشنواره تجارب موفق بیمارستانی از وزارت بهداشت کشور
• ارتقاء رتبه اعتباربخشی بیمارستان در ارزیابی و پایش اداری وزارتخانه
• اخذ رتبه اول امتیاز اعتباربخشی در بیمارستان استان بوشهر (در اولین ممیزی ادواری )
• اخذ لوح تقدیر در خصوص رعایت تعرفه ها از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
• حفظ  لوح بیمارستان دوستدار کودک بعنوان تنها بیمارستان استان 
• لوح تقدیر از طرف دانشگاه علوم پزشکی بابت خدمات رایگان به بیماران تصادفی
• دریافت لوح برتر از دانشگاه علوم پزشکی بعنوان بیمارستان ترویج دهنده زایمان طبیعی
• دریافت رتبه اول در ارزیابی و اعتباربخشی بانک خون از انتقال خون استان بوشهر
• دریافت گواهینامه 5S
• دریافت لوح تقدیر توسط ریاست بیمارستان به خاطر امور خیریه از موسسه خیریه امدادگران عاشورایی حامی بیماران سرطان
• دریافت لوح تقدیر از سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل حذف پول زیر میزی و عدم وجود حتی یک شکایت  از بیمارستان سلمان فارسی در طی سال 97
• دریافت رتبه اول اعتبار بخشی با بالاترین نمره ممکن
• تکریم کارکنان و ارتباط با مشتری
• اجرای سیستم تشویق و نتیجه مثبت ان در افزایش رضایتمندی پرسنل
• تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری و تعیین مسیرهای ارتقاء پیشرفت شغلی
• برگزاری مستمر کمیته تشویق پرسنل
• نظر سنجی از پرسنل در مورد نوع خدمات رفاهی مورد نیاز
• منظم نمودن سیستم دریافت وامهای ضروری و کارگشایی
• افزایش برنامه های تفریحی وورزشی برای پرسنل
• ارتقاء چتر حمایتی بیمه تکمیلی پرسنل
• اصلاح فرآیند معاینات دوره ای پرسنل و طب کار
• افزایش رضایت¬مندی پرسنل و بیماران با وجود افزایش ضریب اشغال تخت از 90 به 96 درصد.
• مولد آب جوش برای بیماران و همراهان (محور رفاهی).
• نصب تابلوهای محیطی در بیمارستان جهت راحتی مراجعه کنندگان
• تعمیرات اساسی سرویس¬های بهداشتی و نمازخانه بیمارستان در راستای تکریم مراجعین
• درمانگاه تخصصی به طور تقریباً تمام وقت در شیفت¬های صبح فعال شده و محدودیت پذیرش برداشته شده و تا آخرین بیماری که در درمانگاه حضور دارد باید کار بیمار انجام شود. در جهت احیاء حقوق شهروندی.
• نوبت¬های حضوری برای کودکان و افراد سالخورده علاوه¬بر نوبت¬دهی تلفنی و اینترنتی
• حذف پول زیرمیزی در حوزه متخصصین زنان، ارتوپدی، نروسرجری، اورولوژی و جراحی عمومی درجهت احیای حقوق شهروندی
• تسهیل پذیرش رایگان ایثارگران و خانواده¬های معزز شهداء از ظرفیت بیمه تکمیلی
• تدوین و اجرای دستورالعمل حقوق گیرندگان خدمت.


                                                                                                                                       

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha