• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
  • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
  • Wednesday, September 18, 2019
کلیدواژه: 42905
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد، ساعت 20:25
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۵/۴

نقش کمیته های بیمارستانی


_ تصمیم سازی مبتنی بر خرد جمعی
_ ترویج فرهنگ مدیریت مشارکتی
_ پاسخ مثبت به انتظارات سازمانهای بالا دستی
_ ترویج کار گروهی در حل مشکلات بیمارستان
_ گردش اطلاعات بین کار کنان و مدیران ارشد _ اخذ مشارکت پزشکان در برنامه های بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

جهت تحقق اهداف بیمارستان و کمک به برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال همه پرسنل کمیته‌های بیمارستانی تشکیل می‌گردد . فعالیت تمام کمیته‌های بیمارستانی ضروریست و کمیته‌ها به منزله بازوی مدیریت بیمارستان و مکمل آن خواهند بود.

مهمترین وظایف ریاست  کمیته

- صیانت از دستور کار جلسه
- تلاش مدبرانه جهت مشارکت کلیه اعضا
- پرهیز از غرق شدن در بحث
- تصمیم گیری مناسب و سریع برای موارد غیر منتظره
- جمع بندی مطالب مطرح شده و پیگیری مصوبات
- تعامل عادلانه با کلیه اعضاء
- پرهیز از خود محوری
- انتخاب دبیر کمیته و تغویض اختیار در صورت لزوم


شرح وظایف رابط کمیته ها


- تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات کمیته¬های بیمارستانی منطبق بر فعالیتهای جاری
- اطلاع رسانی به دبیران کمیته ها در خصوص تشکیل کمیته ها براساس جدول زمانبندی
- جمع آوری صورتجلسات کمیته ها از دبیران کمیته ها وتحویل به تایپیست
- تحویل صورتجلسات تایپ شده به دبیران کمیته ها جهت پاراف
- تحویل صورتجلسات پاراف شده به دبیر خانه جهت ثبت شماره وبایگانی صورتجلسات


شرح وظایف دبیر کمیته


- تدوین دستور کار جلسه منطبق بر مصوبات جلسات قبل و شرح وظایف ابلاغی کمیته
- هماهنگی و اطلاع زمان تشکیل جلسات به اعضای ثابت کمیته و هماهنگی با رابط کمیته ها در جهت تعیین برنامه زمانی جلسات
- جمع بندی نتایج پیگیری مصوبات و ارائه در هر جلسه
- تدوین و ارائه صورتجلسه کمیته¬ بهمراه امضاء اعضاء به رابط کمیته ها حداکثر بعد از 2 روز کاری
- انجام پیگیری¬های مستمر جهت اجرایی شدن مصوبات و ارائه گزارش در جلسه یا جلسات بعدی
- هدایت بحث¬های مطرح شده در جهت نیل به اهداف کمیته مورد نظر
- اطلاع رسانی مفاد صورتجلسه به اعضاء ثابت کمیته قبل از برگزاری جلسات
- همکاری و مساعدت با رئیس جلسه و دبیران دیگر کمیته ها


مهمترین وظایف اعضاء

- مشارکت فعال در بحث کارشناسی و ارائه بحث رسا ، جامع و موثر و گویا
- پرهیز از خروج از دستور کار و مطالب جانبی و حاشیه ای غیر مرتبط با موضوع
- مساعدت و همکاری با رئیس و دبیر
- در صورت نیاز انجام مطالعه جهت اظهار نظر کارشناسی

کمیته ی پایش و سنجش کیفیت در بیمارستان


هدف: هدف از  تشکیل این کمیته ، ارتقاء کیفیت خدمات ارئه شده به مراجعین و نیز ارتقاء کیفی عملکرد کارکنان با مشارکت فعال مراجعین و پرسنل  می باشد تا بدین ترتیب موجبات رضایت کارکنان و مشتریان فراهم گردد.

 

کمیته ی مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

هدف : برای احراز کیفیت مطلوب در ارائه خدمات بیمارستانی یک سیستم خوب و معتبر اطلاعات  و آمار ضروری است و وجود کمیته ای تحت این عنوان به این هدف کمک می نماید. پرونده های پزشکی احتمالا مفیدترین منبع برای ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده بشمار می روند. ( جزئیات وضعیت بیماران – تعامل بین بیماران و پرسنل درمانی – اطلاعات در مورد نتایج درمانی در این پرونده ها بسهولت قابل استحصال میباشد). از مسائل حائز اهمیت پرونده های بیمارستانی، امکان انجام مطالعات همزمان و گذشته نگر میباشد. ابعاد آموزشی و پژوهشی و پیگیری نتایج درمانهای انجام شده در همین سطح قابل انجام است.
استفاده های قانونی و جنبه های حقوقی مدارک پزشکی از دیگر مسائل مهم قابل تاکید در بحث آمار و مدارک پزشکی بشمار میرود. نهایتاً موضوع پرونده نویسی و نحوه نگارش داده های پزشکی و درمانی بیماران در زمره مهمترین مسائلی است که باید روند منطقی و مطلوب داشته باشد و در سطح این کمیته نیز مورد بررسی و نظارت دائمی قرار داشته باشد.

کمیته ی اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

هدف : این کمیته جهت ارائه رهیافتهای لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزشهای متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل میگردد و زمینه ساز اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان میباشد.

کمیته ی کنترل عفونت


هدف:کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی و کاهش هزینه های ناشی از بروز این عفونت ها ( برای بیمارستان و بیماران) و ارتقاء و حفظ سلامتی کارکنان ، بیماران و کلیه کارکنان.

کمیته ی بهداشت محیط

هدف:کاهش نرخ عفونت های بیمارستانی و کاهش هزینه های ناشی از بروز این عفونت ها ( برای بیمارستان و بیماران) و ارتقاء و حفظ سلامتی کارکنان ، بیماران و کلیه کارکنان.

کمیته ی حفاظت فنی و بهداشت کار


هدف : به منظور تامین مشارکت کارکنان ومدیران ونظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی وبهداشت کار،صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور درمراکز بهداشتی درمانی(بیمارستانها)مشمول وهمچنین پیشگیری از حوادث وبیماریهای ناشی از کار، حفظ وارتقاءسلامتی کارکنان وسالم سازی محیطهای کاری، تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار درکلیه مراکز بهداشتی درمانی الزامی است.

کمیته ی مدیریت خطر، حوادث و بلایا

هدف:این کمیته به منظور آماده سازی بیمارستان برای مقابله با بحرانهای ناخواسته و مدیریت آن به منظور کاهش عوارض و تبعات ناشی از آن تشکیل می گردد.

کمیته ی ترویج زایمان طبیعی و ایمن
 
هدف : نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعملهای مراقبت مادر و کودک و اجرای اقدامات ده گانه و هدایت فعالیتهای بیمارستان منطبق بر ضوابط بیمارستان دوست دار مادر و کودک


کمیته ی ترویج تغذیه با شیرمادر


هدف: هدف این کمیته ترویج تغذیه باشیر مادر است .وبرنامه ریزی برای استفاده از امکانات بیمارستان جهت تشویق مادران وکمک به آنها برا ی شیر دهی در این کمیته صورت می گیرد
شرح وظایف کمیته

کمیته ی اورژانس / تعیین تکلیف بیماران/ تریاژ


هدف: کمیته اورژانس بیمارستانی بر اساس بخش نامه شماره 142448 مورخ 15/4/89 وزیر محترم بهداشت و درمان و از ترکیب دو کمیته تعیین تکلیف بیماران و کمیته تریاژ بیمارستانی تشکیل گردید با هدف ارتقاء رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس ،کاهش طول اقامت بیماران بستری و اورژانس و عوارض ناشی از اقامت بی دلیل ،افزایش سرعت و دقت در تعیین تکلیف بیمار اورژانسی ،تحلیل نتایج حاصل از زمان سنجی بیماران و فرم های تریاژ تکمیل شده به منظور بهبود فرایند های درمان اورژانس ، وکاهش میزان مرگ و میر (mortality)  و ناتوانی (morbidity) ناشی از ،از دست رفتن زمان طلائی (golden time) رسیدگی به بیماران
 

آئین نامه ی کمیته ی دارو درمان و تجهیزات پزشکی


هدف: این کمیته به منظور تضمین کیفیت  خدمات داروئی در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات درمانی وجلوگیری از عوارض احتمالی داروئی کنترل کیفیت و کمیت داروها و تجهیزات و همچنین به منظور تنظیم مقررات و نظارت بر حسن تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی مورد نیاز بیماران، همراهان و پرسنل بیمارستان، تشکیل میگردد و تضمین سلامت و کیفیت کلیه مواد غذایی در بیمارستان و در همه شرایط در راس اهداف این کمیته میباشد.

کمیته ی اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی
هدف: خرید تجهیزات مصرفی وسرمایه ای بر اساس صرف وصلاح واصول کارشناسی ،تجویز منطقی خدما ت تشخیصی ودرمانی پر هزینه ونادر وبهبود اقتصاد دارو ودرمان

کمیته ی مرگ ومیر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج


هدف: این کمیته برای بررسی علل مرگ و میر، روند مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و ... تشکیل میگردد.

کمیته ی بررسی مرگ کودکان 1-  59 ماهه


هدف : این کمیته برای بررسی علل مرگ و میر، روند مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و ... تشکیل میگردد.

کمیته ی سلامت  مراقبت و پیشگیری از مرگ مادران و پری ناتال


هدف: برای بررسی علل مرگ ومیر،روند مرگ ومیر،جلوگیری از موارد مرگ ومیر قابل اجتناب،ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی وروند آنها ،تجزیه وتحلیل وبررسی عوارض اتفاق افتاده ،اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و.... تشکیل میگردد.


کمیته ی احیای نوزاد


هدف: اجرای برنامه ریزی های خاصی در اجرای احیاء نوزاد وتلاش در کاهش مرگ ومیر نوزاد وکاهش عوارض خاص به دنبال شناسایی عوامل مرگ ومیر وتحلیل وبررسی مرگهای نوزادی در کل بیمارستان وبرنامه ریزی جهت کاهش خطاها وکمبود امکانات در جهت پیشگیری از مرگ نوزادان

کمیته ی طب انتقال خون


هدف: بمنظور رسیدگی علمی به تمام موارد انتقال خون که در بیمارستان انجام می شود و برای استفاده بجا از خون و فرآورده های آن و انجام توصیه های لازم به پزشکان و همچنین آموزش کادر پزشکی بیمارستان در امر انتقال خون کمیته انتقال خون بیمارستان با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد .

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha