• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019
کلیدواژه: 40945
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ شنبه ۲۳ ارديبهشت، ساعت 11:47
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۵/۲۲
افتخارات

اهم عناوین ملی ، وزارتی ، سازمانی و استانی
کسب شده توسط بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان    در سال 94 :

1. کسب عنوان تک   مرکز     درمانی    خدماتی   سبز   بر    اساس    انتخاب     سازمان     محیط    زیست     کشور     با    تایید     سازمان       UNIDO و    موسسه GIZ آلمان         ( ملی ) :
توضیح : بیمارستان با شرکت در فراخوان ارزیابی واحدهای خدماتی و صنعتی کشور و حسب ارزیابی های استانی و کشوری صورت گرفته بعنوان تک مرکز خدمات درمانی سبز در بین 970 بیمارستان کشور بعنوان یکی از واحدهای خدماتی کشور ، موفق به کسب تندیس سیمین از سازمان محیط زیست کشور که برای اولین بار با تایید سازمان unido و موسسه GIZ آلمان همراه بوده است ، گردید . محورهای ارزیابی به شرح ذیل می باشد :

2. کسب عنوان یکی از ده بیمارستان برتر کشور در کنترل شاخص جهانی C/S     ( وزارتی – سازمانی )
توضیح : حسب سیاست های کلان وزارت بهداشت در سال 94  مبنی بر استقرار شاخص جهانی درصد سزارین ؛ بیمارستان با برنامه ریزی استراتژیک درون بیمارستانی موفق به کسب عنوان یکی از ده بیمارستان برتر با درصد 31 %گردید.


3. کسب عنوان یکی از شش بیمارستان کشور در دریافت لوح دوستدار مادر       (وزارتی – سازمانی )
توضیح : حسب سیاست های کلان وزارت بهداشت در سال 94 مبنی بر اعتبار کشوری اخذ لوح دوستدار مادر؛ بیمارستان با رعایت الزامات ده گانه استاندارد مذکورکه به اختصار ذیل می باشد؛ موفق به کسب عنوان یکی ازشش بیمارستان کشوری دریافت کننده لوح دوستدار مادر وتک مرکز استانی ؛گردید .
-ارائه مراقبت های معمول دوران بارداری
-آموزش آمادگی زایمان -امکان وجود همراه آموزش دیده
-ایجاد دسترسی به خدمات تخصصی مامایی
-ارائه خدمات با توجه به باورها و ارزش های مذهبی -پیاده سازی 10 اقدام بیمارستان های دوستدار کودک
-امکان ارائه خدمات مراقبتی و پاراکلینیکی
-خودداری از امحال روش کاری
-آموزش به کارکنان
-انجام زایمان فیزیولوژیک
4. کسب عنوان یکی از بیمارستان های برتر کشور در حصول هم زمان لوح دوستدار مادر و کنترل شاخص جهانی C/S در هم دوشی با بیمارستان میلاد       (وزارتی – سازمانی )
توضیح : در سال 94 فقط دو بیمارستان در سطح کشور موفق به کسب همزمان رتبه در شاخص جهانی کنترل C/S  و کسب لوح دوستدار مادر شده است .
5. کسب عنوان عالی در ارزشیابی ملی اعتبار بخشی بعنوان تک  بیمارستان استان و یکی از 18 بیمارستان کشور و آمادگی در راستی آزمایی عنوان کسب شده           (وزارتی – سازمانی )
توضیح : بیمارستان تامین اجتماعی در اساسی ترین ارزیابی کشوری مراکز بیمارستانی که توسط مسئول وزارت بهداشت ، درمان و آموزشی صورت می گیرد ، در مرحله اول بعنوان یکی از 25 بیمارستان برتر کشور شناسایی و در مرحله دوم احراز شرایط عالی ، موفق به کسب گزارش کارشناسی ذیل گردید :

6. کسب عنوان   یکی   از    ده     یمارستان    برتر    کشور    در    جشنواره    ملی     آموزش    بیمار       (وزارتی – سازمانی  )
توضیح : بیمارستان با شرکت در جشنواره ملی آموزش که برای اولین بار توسط وزارت بهداشت در آذر ماه 94 برگزار گردید ، با انجام ارزیابی میدانی سرکار خانم مستوفیان بعنوان یکی از اساتید شاخص کشوری در استاندارد ایمنی بیمار موفق به کسب عنوان یکی از ده بیمارستان برتر کشور در رعایت الزامات محور آموزش به بیمار گردید که معیارهای ارزیابی عملکرد به اختصار ذیل بوده است :
- محور مدیریت و رهبری
- محور اطلاع رسانی قبل از ورود
- محور اطلاع رسانی و آموزش بدو ورود
- محور آموزش حین بستری و ترخیص
7. کسب  عنوان    یکی    از    ده   بیمارستان    برتر     سازمانی    در    نظام     کنترل     عفونت     بیمارستانی    و     بیماریابی        ( سازمانی )
توضیح : بیمارستان حسب ارزیابی سازمان تامین اجتماعی در بین بیمارستان های ملکی موفق به کسب عنوان یکی از ده بیمارستان برتر سازمانی در نظام کنترل عفونت گردید که آیتم شاخص های ارزیابی به اختصار ذیل می باشد :
-درصد آلودگی میکروبی
- درصد بیماریابی
8. کسب     عنوان    اول     استانی     در     نظام     هموویژولانس     ( استانی )
توضیح : بیمارستان حسب ارزیابی استانی سازمان انتقال خون در دو سال متمادی موفق به کسب مقام اول استانی هموویژلانس در رعایت استانداردهای مرتبط به اختصار ذیل گردیده است :
حمل و نقل فرآورده ها
- تجهیزات
- نگهداری خون .و فرذآورده ها
- روش انجام آزمایشات
-کمیته های انتقا خون
9. کسب   عنوان    یکی    از    چهار    غرفه    برتر    در    نمایشگاه     سلامت    استان     ( استانی )
توضیح : بیمارستان بعنوان تک مرکز درمانی شرکت کننده در نمایشگاه استانی سلامت ، موفق به جذب رضایت مراجعین و کسب امتیازهای ارزیابی برگزار کنندگان نمایشگاه بعنوان یکی از چهار غرفه برتر در بین 90 موسسه شرکت کننده گردید . از خدمات ارائه شده در روزهای برگزاری نمایشگاه به اختصار ذیل می باشد :
- ارزیابی قند خون ، فشار خون ، قد و وزن جهت کلیه مراجعین
- خدمات مشاوره تغذیه ای شامل رژیم مادران باردار و شیر ده
- صدور کارت سلامت جهت آن دسته از مراجعین که حسب ارزیابی های صورت گرفته نیازمند پایش سلامت بوده اند
10. کسب    مقام   اول   خدمات    تغذیه ای       ( استانی )
توضیح : بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان برای دومین سال پیاپی ، موفق به کسب مقام اول استانی خدمات نغذیه ای بیمارستانی گردیده است که اختصار محورهای ارزیابی به شرح ذیل می باشد :
- خدمات هتلینگ تغذیه
- بهداشت و ایمنی غذا
- سلامت اجزای تشکیل دهنده غذا
- سردخانه ها و یخچال ها
- آماده سازی مواد اولیه
- سیستم توزیع غذا
11.    کسب   عنوان    بانک    خون    تقدیر    شده    استانی    ( استانی )

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha