زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ دي ساعت 11:57 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت 11:57    تعداد بازدید: 539    کد مطلب: 35813بیانیه  ماموریت مدیریت درمان استان اصفهان :


مدیریت درمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان عمومی و غیردولتی که زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی کشور می باشد براساس تعالیم تعالی انسانی و در راستای سیاست های  سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان ارائه کننده خدمات درمانی مستقیم و غیر مستقیم  مسئولیت نظارت بر اجرای مناسب تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی را در زمینه خدمات تشخیصی و درمانی به بیمه شدگان و سایر اقشار جامعه در سطح استان با تکیه بر الزامات کیفیتی ،   توانمندی کارکنان متخصص و متعهد خود، ایجاد زیر ساخت های مناسب ، به  کارگیری  تجهیزات تخصصی، منابع  و آموزش های لازم به عهده دارد.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha