زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ دي ساعت 11:48 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت 11:48    تعداد بازدید: 480    کد مطلب: 35809مدل تعالی بنیاد کیفیت یک مدل جامع و فراگیر می باشد وهمه سطوح سازمان را مورد توجه قرارمی دهد. این مدل متعهد به کمک به بهبود سازمانها از طریق استفاده از مدل سرآمدی خود میباشد، مدلی که دارای ساختاری مدیریتی و جامع است و توسط بیش از30000 سازمان اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. طی 20 سال گذشته توسعه مدل پیشنهادی برای آن مد نظر قرار گرفته است، برای منعکس کردن واقعیتهای موجود در سازمانها از تجربه و یادگیری موجود در آن سازمانها استفاده میشود.
مهمترین کارکرد این مدل انجام خودارزیابی و شناسایی زمینه های قابل بهبود در یک سازمان می باشد . از آنجایی که سازمانها به ویژه آنهایی که از سطح بلوغ پایینتری در مدیریت کیفیت جامع برخوردارند هنگام استفاده از این مدل با انبوهی از زمینه های قابل بهبود مواجه خواهند شد ، همواره انتخاب مهمترین وکلیدی ترین مساله ها که ارزش تخصیص منابع سازمان را داشته باشند چالش اصلی آنها می باشد . بنابراین سازمانها ناگزیر به غربال مشکلات  شناسایی شده برای یافتن مهمترین مساله های خود می باشند.  علی رغم اینکه این مدل برای جایزه طراحی شده بود اما به سرعت به یک مدل داخلی برای سازمانها تبدیل شد که بدون توجه به جوایز آن ، در قالب فرایند خود ارزیابی به عنوان یک  ابزار تشخیص مساله در سازمان خود از آن استفاده کنند. مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان ها در دو حوزه فرآیند ها و نتایج حاصل از این فرآیند ها است.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha