زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ دي ساعت 11:46 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت 11:46    تعداد بازدید: 458    کد مطلب: 35808
حاکمیت بالینی  چارچوبی که در آن سازمان های بهداشتی درمانی در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخگو بوده و با ایجاد محیطی که در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا می شود، به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند.در سال 1948 در کشور انگلستان، سازمان ملی خدمات سلامت بنیان‌گذاری شد. هدف از تأسیس این سازمان ارتقای کیفیت خدمات بود. در دهه‌ی 1970 تحلیل‌گران سیستم سلامت انگلستان در صدد  ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف کیفیت شدند و درصدد برآمدند به تدوین استاندارد بپردازند و آنها را در قالب موازین و اهداف عینی قابل سنجش مورد ارزشیابی قرار دهند. در سال 1983 یک سند ملی تدوین و به فقدان «پاسخگویی» در نظام ارائه خدمات بالینی اشاره کرد . یعنی مدیران باید در قبال پیآمدهای سیستم خودشان و به همان دلیل در قبال «اندازه‌گیری» نتایج کارکرد سیستمشان به معنی واقعی «پاسخگو» باشند .در سال 1990 عنوان حاکمیت بالینی توسط خدمات بهداشتی ملی  در انگلستان تعریف شد که به طور رایج به عنوان یک عامل پاسخگو به مفاهیمی در خصوص کیفیت و  ایمنی  مراقبت های بهداشتی بود .در نهایت حاکمیت بالینی در سال 1998 به عنوان استراتژی ارائه شده از سوی دولت و به منظور ارتقاء کیفیت مراقبتهای بالینی تدوین گردید.
 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha