زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۹ دي ساعت 11:43 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ساعت 11:44    تعداد بازدید: 472    کد مطلب: 35807اعتباربخشی فرایندی است که در جریان آن، یک سازمان مشخص با استفاده از نظر مجموعه‌ای از خبرگان یک حوزه تخصصی، بر اساس استانداردهای مدون و از پیش تعیین شده، اقدام به ارزیابی یک سازمان بهداشتی از قبیل بیمارستانها می نماید و در مورد اعطای صلاحیت آنها تصمیم گیری می نماید. در تعریفی دیگراعتبار بخشی  به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار ، بهبود امنیت بیمار و کارکنان برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی  با تأکید بر  خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویا نمودن آن مربوط باشد اطلاق می گردد. 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha