زمان انتشار: ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۶ آبان ساعت 23:19 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۴/۱۰ ساعت 08:01    تعداد بازدید: 3522    کد مطلب: 3542

امور پاراکلینیک


وظایف اصلی:

ـ ایجاد هماهنگی و وحدت عمل بین فعالیتهای کلیه واحدهای تابعه ( واحدهای ملکی ـ دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی ) و راهنمایی آنها در بخش پاراکلینیک اعم از امور آزمایشگاهها ، رادیولوژی ، داروخانه ، فیزیوتراپی ، بینایی سنجی ، شنوایی سنجی ، گفتار درمانی ، کار درمانی

-اعمال نظارت پویا بر بخش پاراکلینیک از طریق چک لیست امتیازی ، بازرسیهای مستمر و برنامه ریزی شده و....


رئیس اداره امور پاراکلینیک:دکتر جعفر باغستانی
تلفن:8453254

کارشناس امور آزمایشگاه ها: بهروز بهبودی
تلفن:8468858


کارشناس رادیولوژی : رحیمی

تلفن:8468858

 

کارشناس دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی: مهدی قدمگاهی
تلفن:8468858


کارشناس تجهیزات پزشکی : مرتضی مومنی
تلفن:8468858

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha