زمان انتشار: ۱۳۹۲ يکشنبه ۲۶ آبان ساعت 23:15 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۲/۹ ساعت 08:30    تعداد بازدید: 3681    کد مطلب: 3541

امور کلینیک


 

رئیس اداره امور کلینیک تحت نظارت کلی مدیردرمان استان و نظارت مستقیم معاون درمان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف وی بشرح ذیل است:

- ایجاد هماهنگی ووحدت عمل بین فعالیتهای کلیه واحدهای تابعه و طرف قرارداد ( درمان مستقیم و غیرمستقیم) و راهنمائی و هدایت آن در بخش کلینیکی

- اعمال نظارت پویا از طریق چک لیست امتیازی ، بازرسیهای مستمر و برنامه ریزی شده ، فرمهای نظر سنجی و بررسی تجزیه و تحلیل آمارهای عملکردی پزشکان مراکز درمانی ( مستقیم – غیرمستقیم )

- بررسی میزان هزینه ( بستری ـ سرپائی ) ناشی از خدمات درمانی در بخش کلینیکی ( واحد ملکی ـ دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی ) ارائه راهکار به منظور کاهش هزینه و صرفه و صلاح سازمان در قالب پیشنهاد جهت مقام مافوق

- مطالعه و بررسی به منظور ارائه راهکار مربوط به حداقل رساندن تخلفات در بخش کلینیکی از طریق استاندارد کردن امور و تعبیه مکانیزمهای نظارتی

- انجام فعالیتهای مربوط به بررسی میزان کسور ناشی از واحد رسیدگیها و کسور ناشی از ممیزی نسبت به کل هزینه ها ، تعیین مراکز طرف قرارداد ( پزشکان ، دندانپزشکان ) شمول حداکثر کسور، تشخیص و تعیین موارد تخلفات، تخلفات مشابه

- کارشناسی و نیازسنجی تجهیزات دندانپزشکی و تهیه و تکمیل اقلام مورد نیاز، تجهیزات مصرفی کلیه واحدها بمنظور تهیه ، تأمین و توزیع اقلام مذکور
 

- تمهیدات لازم در خصوص تشکیل کمیته بررسی نسخ جهت کنترل مراکز درمانی

- کارشناسی تخصصی امور پزشکی مراکز درمانی و برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از امکانات موجود

 

 


رئیس اداره امور کلینیک:
تلفن:38436868

کارشناس امور پزشکان:دکتر فرید وحیدیان
تلفن:38465920


کارشناس دندانپزشکی:دکتر محسن نجاتیان
تلفن:38468858


تلفن کارشناس مامایی: خانم قیروانی
تلفن:38465919

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha