زمان انتشار: ۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ آذر ساعت 13:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ساعت 07:48    تعداد بازدید: 1275    کد مطلب: 34890همکاران شاغل در واحد بهبود کیفیت مدیریت درمان :
خانم شیرین عباسی : مسئول بهبود کیفیت و استاندارد سازی    
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سلامت ( دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا )             
خانم نسیم فریمانی

شماره تماس : 03132657965
شماره فکس : 03132657937
ایمیل واحد بهبود کیفیت مدیریت درمان :                                      qualityimprovment@gmail.com

همکاران شاغل در واحد بهبود کیفیت بیمارستان دکتر غرضی:
آقای رضا امینی : مسئول بهبود کیفیت
مدرک تحصیلی : کارشناسی پرستاری ( دانشجوی کارشناسی ارشد روانپزشکی )
پست سازمانی : پرستار

خانم فرزانه بذرافکن

شماره تماس : 03134912256

همکاران شاغل در واحد بهبود کیفیت بیمارستان دکتر شریعتی:
آقای غلامرضا گلکار : مسئول بهبود کیفیت
مدرک تحصیلی : کارشناسی – ( دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی )
پست سازمانی : لیسانس

خانم نفیسه استادی
خانم شیوا برفی
شماره تماس / فکس : 03136265023

همکاران شاغل در واحد بهبود کیفیت بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد :
خانم  اکرم انصاری : مسئول بهبود کیفیت
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های فردی

پست سازمانی : پرستار
خانم زهرا نوریان
شماره تماس / فکس: 03142450117

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha