• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
 • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
 • Wednesday, September 18, 2019
کلیدواژه: 34087
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ سه شنبه ۲۵ آبان، ساعت 10:27
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۵/۸/۲۵

سیاست های بیمارستان

 • اصول حاکم برمرکز،شرع مقدس اسلام،رهنمودها وتدابیروفرامین مقام معظم رهبری،قوانین ومقررات سازمان تامین اجتماعی ووزارت بهداشت ،درمان وعلوم پزشکی می باشد.
 • ارائه خدمات با کیفیت ،رعایت ایمنی بیمار وپشتیبانی دراین راستا از  الویت های کاری می باشد.
 • توانمند سازی نیروی انسانی ازطریق ارتقاء سطح علمی وآگاهی کارکنان  وتوجه به آموزش به بیمار وارزیابی اثربخشی آن
 • مشارکت فعال ومستمرکلیه مسئولین درپیاده سازی، ارائه به موقع گزارشات ومستندات مرتبط وآمادگی با تأمین بودجه لازم برای اجرای گام های اعتبار بخشی
 • بهبود مداوم سیستم های مدیریتی،فرایندها و خدمات در جهت افزایش سطح رضایت ذینفعان ،ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار
 • عدم مراجعه بیمار و همراهان جهت تهیه دارو و لوازم به خارج از بیمارستان
 • توجه ویژه به ایمنی بیماران ،کاهش خطاهای پزشکی و کنترل عفونت بیمارستانی
 • ارتقای رضایت کارکنان،بیماران ورعایت منشورحقوق بیماران
 • استفاده مناسب از تجهیزات پزشکی ،تکنولوژی و فن آوری های نوین و روزآمد
 • رعایت کلیه موازین بهداشتی و حفاظت از محیط زیست با کاهش آلاینده های ناشی از فعالیت بیمارستان،گسترش فضای سبز،کاهش ضایعات ومصرف انرژی ومواد
 • مزایا و تشویق مالی برای مسئولین وکارکنان برمبنای میزان مشارکت درپیاده سازی اعتباربخشی ومیزان دستیابی به اهداف ،شاخصها ی سالیانه دراز مدت، گزارش به موقع آن و توجه به پرسنل اورژانس میباشد
 • جابجای نیرو براساس ردیف وشرایط بخشها،سطح علمی کارکنان وجذب نیرو براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی می باشد
 • حضورهمراه براساس درخواست پزشکان  ودرشرایط امکان بنا به درخواست بیمار می باشد.
 • پوشیدن فرم ابلاغی ، مرتب بودن وعدم استفاده از زیورآلات ، ضروری است.
آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha