• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور
 • اِلأَربِعا ١٨ محرم ١٤٤١
 • Wednesday, September 18, 2019
کلیدواژه: 31874
تاریخ انتشار:۱۳۹۵ چهارشنبه ۲۴ شهريور، ساعت 11:54
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۵/۶/۲۴

نام و نام خانوادگی : رحیم حاتمی نژاد با سابقه 23 سال

شماره تماس مستقیم: 33386304

شماره داخلی: 3436

مسیر دستیابی : طبقه اول– حوزه ریاست

شرح وظایف:

 1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
 2. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .
 3. سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
 4. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
 5. صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
 6. شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
 7. انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
 8. تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد
 9. تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .
 10. برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
 11. اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 12. پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
 13. اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 14. تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
 15. نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 16. نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
 17. همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
 18. نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
 19. نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
 20. نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
 21. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha