زمان انتشار: ۱۳۹۲ شنبه ۱۲ مرداد ساعت 13:06 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ ساعت 17:16    تعداد بازدید: 38358    کد مطلب: 3020

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی


اهم وظایف و فعالیتهای دفاتر اسناد پزشکی با توجه به ضوابط و قوانین سازمان به شرح ذیل می باشد:
1. عقد قرارداد با موسسات تشخیصی و درمانی متقاضی که خدمات آنها مورد نیاز بیمه شدگان سازمان بوده است.
2. رسیدگی علمی به صورتحسابها و اسناد مراکز درمانی طرف قرارداد.
3. پرداخت صحیح و به موقع هزینه های خدمات مورد تعهدی که موسسات درمانی طرف قرارداد به بیمه شدگان ارائه نموده اند. نظارت بر نحوه عملکرد موسسات و مراکز طرف قرارداد طبق ضوابط و مقررات قرارداد فی ما بین.
4. پرداخت هزینه خدمات تشخیصی و درمانی از طریق واحد خسارت متفرقه به بیمه شدگانی که به مراکز بستری غیر طرف قرارداد مراجعه نموده اند.
5. پاسخگویی
6. اطلاع رسانی
چهار کمیته نیز در دفتر فعالند که جلسات آن با حضور اعضا و به ریاست مدیریت درمان استان در محل دفتر تشکیل میگردد .
کمیته ها عبارتند از
1. کمیته عقد قراردادها
2. کمیته لغو قراردادها
3. کمیته نظارت بیمارستانی
4. شورای علمی تخصصی دفتر

مدارک لازم جهت ارائه به پذیرش کارگزاری های شعب تامین اجتماعی استان برای دریافت هزینه های غیر بستری شامل

1- اصل برگ درخواست پزشک محترم معالج مبنی بر انجام خدمت سرپایی (  رادیوتراپی , شیمی درمانی , پرتو درمانی ،کیسه ای کلستومی ،پمپ دسفرال  ) با امضاء و مهر نظام پزشکی .
2- اصل فاکتور یا رسید هزینه خدمات انجام شده با امضاء و مهر مرکز مربوطه .
3-  اصل جواب یا گزارش خدمات انجام شده با مهر نظام پزشکی و امضاء پزشک مربوطه .
4- درصورت انجام رادیوتراپی (اشعه درمانی ) ارائه اصل گواهی پزشک محترم معالج مبنی بر تعداد شان درمانی , نوع دستگاه و انرژی مورد استفاده فیزیک ( ساده یا پیچیده ) و تعداد جلسات آن و همچنین مبلغ حق العلاج دریافتی از بیمار با امضاء و مهر نظام پزشکی الزامیست .
5- درخصوص بیماران تحت شیمی درمانی ارائه اصل گواهی پزشک محترم معالح مبنی بر تعداد جلسات شیمی درمانی با ذکر تاریخهای آن و مبلغ دریافتی از بیمار با امضاء و مهر نظام پزشکی و همچنین فتوکپی برگ شرح عمل  ( گزارش اتاق عمل ) و فتوکپی گزارش آسیب شناسی ضروری است .
6- درخصوص بیماران کلستومی ارائه مدارک زیر الزامی است :
الف : اصل دستور خرید کیسه کلستومی بنام بیمار و به تاریخ ..................... توسط پزشک محترم معالج با امضاء و مهر واصل فاکتور خرید معتبر کیسه از فروشگاههای کالای طب با امضاء و مهر فروشگاه مربوطه .
ب : فتوکپی برگ یا برگهای شرح عمل ( گزارش اتاق عمل ) با امضاء و مهر نظام پزشکی جراح یا جراحان .
ج : فتوکپی گزارش ( جواب ) آسیب شناسی .
د: گواهی ازپزشک محترم معالج مبنی بر نیاز دائم ویا موقت به کیسه کلستومی.
7-اعلام شماره حساب فراکیر بانک رفاه بنام بیمه شده اصلی الزامی است.


تبصره 1 : در صورت نیاز ارائه فرم اعلام استحقاق درمان
تبصره 2 : درصورتی که بیمه شده اصلی فوت کرده باشد ارائه اصل و فتوکپی برگ انحصار وراثت , قیم نامه و یا وکالتنامه محضری و شناسنامه وکیل یا قیم ضروری است
تبصره 3 : درصورتی که مراحل درمان در شهرستانهای خارج از استان انجام گرفته باشد تائیدیه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان

تذکرات مهم :
1- تمام مدارک درمانی باید دارای مشخصات کامل بیمار و بدون خط خوردگی , لاک گرفتگی و ... باشد .
2- بابت مدارک فتوکپی و حتی المثنی ( در مواردی که اصل مورد نیاز است)و یا مدارک ناقص وجهی پرداخت نخواهد شد .
3- درصورتی که بیمه شده به فتوکپی مدارک درمانی خود نیاز داشته باشد قبلاً از آنها فتوکپی تهیه نماید

مدارک لازم جهت ارائه به پذیرش کارگزاری های شعب تامین اجتماعی استان  برای دریافت صورتحسابهای بستری مراکز غیر طرف قرارداد

1- اصل گواهی پزشک محترم جراح معالج مبنی بر تشخیص بیماری و ذکر عمل و یا اعمال جراحی انجام شده و حق العمل دریافتی از بیمار با امضاء و مهر نظام پزشکی .
2- اصل گواهی پزشک محترم کمک جراح مبنی بر ذکر اعمال جراحی انجام شده و حق العلاج دریافتی از بیمار با امضاء و مهر نظام پزشکی .
3- در مورد درمانهای طبی اصل گواهی پزشک محترم معالج مبنی بر نوع بیماری و تعداد ویزیت های انجام شده با امضاء و مهر نظام پزشکی .
4- اصل گواهی پزشکان محترم مشاور و پزشکان محترم ویزیت کننده مبنی بر علت و تعداد مشاوره و ویزیت ها با امضاء و مهر نظام پزشکی .
5- اصل گواهی پزشک محترم متخصص بیهوشی مبنی بر مدت زمان بیهوشی با امضاء و مهر نظام پزشکی .
6- اصل صورتحساب پزشکان محترم با امضاء و مهر حسابداری بیمارستان مربوطه .
7- اصل صورتحساببیمارستان به تفکیک هزینه خدمات انجام شده با امضاء و مهر حسابداری بیمارستان مربوطه .
8- اصل ریز آزمایشات قیمت گذاری شده با امضاء و مهر آزمایشگاه بیمارستان مربوطه .
9- اصل ریز رادیوگرافی های قیمت گذاری شده با امضاء و مهر رادیولوژی بیمارستان مربوطه .
10- اصل نسخ دارویی قیمت گذاری شده با امضاء و مهر داروخانه بیمارستان و پزشک معالج .
11- اصل فرم دارو و لوازم مصرفی اتاق عمل قیمت گذاری شده که دارای مهر و امضاء پزشک محترم جراح معالج و متخصص محترم بیهوشی و مسئول اطاق عمل باشد .
12- اصل گواهی تعداد جلسات فیزیوتراپی ( با ذکر دقیق نوع فیزیوتراپی ) با امضاء و مهر بیمارستان و مرکز فیزیوتراپی بیمارستان مربوطه .
13- فتوگپی برگ یا برگهای شرح عمل ( گزارش اتاق عمل ) با امضاء  و مهر نظام پزشکی جراح یا جراحان مربوطه و برابر اصل شده با مهر بیمارستان .
14-  فتوکپی برگ یا برگهای شرح حال ، خلاصه پرونده ، سیر زایمان با امضاء و مهر نظام پزشکی و برابر اصل شده با مهر بیمارستان  مربوطه .
15- در بیمارانی که دچار شکستگی اندام با کارگذاری پروتز می باشند ضمیمه نمودن رادیوگرافی بعد از عمل بیمار الزامیست .

16- درصورت خرید پروتز ( وسایل پزشکی ) ضمیمه نمودن اصل دستور خرید بنام بیمار و به تاریخ .................. توسط پزشک معالج با امضاء و مهر نظام پزشکی و اصل فاکتور خرید معتبر از فروشگاههای کالای طب با امضاء و مهر فروشگاه و تائید مصرف اقلام مصرفی توسط پزشک معالج الزامیست .
17- اصل جواب خدمات تشخیصی مانند : تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، سی تی اسکن ، سنجش تراکم استخوان ، نوار عضله ، نوار مغز ، آسیب شناسی ، MRI ، EPS و ... با امضاء و مهر پزشک محترم مربوطه .
18- در صورت انجام رادیوتراپی ( اشعه درمانی ) ارائه اصل گواهی پزشک محترم معالج مبنی بر تعداد شان درمانی ، نوع دستگاه و انرژی مورد استفاده ، فیزیک ( ساده یا پیچیده ) و تعداد جلسات آن و همچنین مبلغ حق العلاج دریافتی از بیمار با امضاء و مهر نظام پزشکی .
19- در صورت انجام شیمی درمانی ارائه فتوکپی برگ شرح عمل ( گزارش اتاق عمل ) و فتوکپی گزارش           آسیب شناسی ضروری می باشد .
20- درصورت نیاز تهیه و تنظیم فرم استحقاق درمان .
21- تائیدیه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان ......................
22- اصل دفترچه درمانی بیمار و سرپرست و فتوکپی از صفحه عکس و مشخصات و آخرین تاریخ اعتبار .
23-حضور بیمار جهت رویت و تائید درمان توسط پزشک معتمد سازمان الزامیست .


تبصره 1 : درخصوص بیماران حادثه ناشی از کار ارائه فتوکپی برگ بررسی گزارش حادثه که توسط شعبه تأمین اجتماعی مربوطه صادر و برابر اصل گردیده الزامی است .

تبصره2 : ارائه شماره حساب فراگیر بانک رفاه بنام بیمه شده اصلیضروری است .

تبصره 3: درصورتی که بیمه شده اصلی ( سرپرست ) فوت کرده باشد ضمیمه نمودن اصل و فتوکپی برگ انحصار وراثت ، قیم نامه و یا وکالتنامه محضری و شناسنامه وکیل یا قیم ضروری است


تذکرات مهم :
1- تمام مدارک درمانی باید دارای مشخصات کامل بیمار و بدون خط خوردگی ، لاک گرفتگی و ... باشد .
2- بابت مدارک فتوکپی و حتی المثنی ( در مواردی که اصل مورد نیاز است)و یا مدارک ناقص وجهی پرداخت نخواهد شد .
3- درصورتی که بیمه شده به فتوکپی مدارک درمانی خود نیاز داشته باشد قبلاً از آنها فتوکپی تهیه نماید .

مدارک لازم جهت ارائه به پذیرش کارگزاری های شعب تامین اجتماعی استان
برای دریافت هزینه اندوپروتزهای مصرفی ( لنز , پیچ و پلاک , مرسیلین مش و ... )

1- اصل برگ درخواست خرید پروتز ( وسایل پزشکی ) بنام بیمار و تاریخ .................. توسط پزشک محترم معالج با مهر و امضاء .
2- اصل فاکتور خرید معتبر پروتز (وسایل پزشکی ) از فروشگاههای کالای طب با امضاء و مهر فروشگاه مربوطه و تایید مصرف اقلام توسط پزشک معالج با مهر و امضا .
3- فتوکپی برگ یا برگهای شرح عمل (گزارش اتاق عمل ) با امضاء و مهر نظام پزشکی جراح یا جراحان و برابر اصل شده  با مهر بیمارستان مربوطه .
4- فتوکپی برگ شرح حال برابر اصل شده با مهر بیمارستان .
5-  فتوکپی معرفینامه بیمارستانی ( فرم بیمه ) برابر اصل شده با مهر بیمارستان مربوطه و یا تائید کارشناس ناظر تأمین اجتماعی مستقر در بیمارستان مربوطه مبنی بر بستری بودن بیمار و صدور معرفینامه .
6- در بیمارانی که دچار شکستگی اندام با کارگذاری آندوپروتز می باشند , ارائه نمودن رادیوگرافی بعد از عمل بیمار الزامیست.
7- اصل دفترچه درمانی بیمار و سرپرست و فتوکپی از صفحه عکس و مشخصات و آخرین تاریخ اعتبار .
8- در صورتی که بستری بیمار در بیمارستانهای خارج از استان باشد تائیدیه دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی تأمین اجتماعی استان ....................... یا تائید کارشناس ناظر تأمین اجتماعی مستقر در بیمارستان مربوطه مبنی بر عدم محاسبه و پرداخت هزینه لوازم مصرفی مندرج در فاکتور از طرف آن استان به بیمه شده الزامیست .
تبصره 1 : درخصوص بیماران حادثه ناشی از کار ارائه فتوکپی برگ بررسی گزارش حادثه که توسط شعبه تأمین اجتماعی مربوطه صادر و برابر اصل گردیده الزامیست .

تبصره 2 : اعلام شماره حساب بانک رفاه بنام بیمه شده اصلی.

تبصره 3 : درصورتی که بیمه شده اصلی فوت کرده باشد ارائه اصل و فتوکپی برگ انحصار وراثت , قیم نامه و یا وکالتنامه محضری و شناسنامه وکیل یا قیم ضروری است .

تبصره 4 : در صورت نیاز ارائه فرم اعلام استحقاق درمان .
تذکرات مهم :
1- تمام مدارک درمانی باید دارای مشخصات کامل بیمار و بدون خط خوردگی , لاک گرفتگی و ...  باشد .
2- بابت مدارک فتوکپی و حتی المثنی ( در مواردی که اصل مورد نیاز است ) و یا مدارک ناقص وجهی پرداخت نخواهد شد .
3- درصورتی که بیمه شده به  فتوکپی مدارک درمانی خود نیاز داشته باشد قبلاً از آنها فتوکپی تهیه نماید . 

4-چنانچه خدمت انجام شده در تعهد سازمان نباشد اقلام     نیز قابل پرداخت نخواهد بود . 

آدرس: مشهد- خیابان کوهسنگی 14

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha