زمان انتشار: ۱۳۹۴ يکشنبه ۱۷ آبان ساعت 07:24 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۲ ساعت 10:50 | تعداد بازدید: 6566 | کد مطلب: 21752

مستندات آموزشی

فایلهای آموزشی تهیه شده در معاونت فنی و درآمد

پرونده الکترونیک 

بیمه بیکاری

اروتز و پروتز

غرامت دستمزد

کمک هزینه ازدواج

کمک هزینه بارداری

کمک هزینه کفن و دفن

کمک هزینه سفر 

چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن

از کار افتادگی 

بازنشستگی

بازماندگان

مزایای جنبی مستمری بگیران

آشنائی با سیستم تأمین اجتماعی در منطقه آسیا و اقیانوسیه 

بررسی مشاغل سخت و زیان آور (مربوط به همایش آذر 1395)   

کارگزاریهای رسمی (مربوط به همایش آذر 1395)

پرونده الکترونیک ( مربوط به همایش آذر 1395)

نامنویسی متمرکز (مربوط به همایش آذر 1395)

بازرسی کارگاهی الکترونیکی (مربوط به همایش آذر 1395)

برنامه های عملیاتی معاونت فنی و درآمد ( همایش فروردین 1396)

برنامه های عملیاتی اداره کل امور فنی بیمه شدگان ( همایش فروردین 1396)

برنامه های عملیاتی اداره کل درآمد حق بیمه (همایش فروردین 1396)

برنامه های عملیاتی اداره کل امور فنی مستمریها (همایش فروردین 1396)

برنامه های عملیاتی اداره کل امور کارگزاریهای رسمی (همایش فروردین 1396)

برنامه های عملیاتی اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی (همایش فروردین 1396)

مواد 16 و 17 آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات ( همایش شیراز 1396)

فایل آموزشی کارگاه پرونده الکترونیک ویژه ادارات کل البرز و شهرستانهای تهران ( 1397)

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید