زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت 09:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۴/۱۴ ساعت 09:44    تعداد بازدید: 2772    کد مطلب: 13633

درمانگاه عمومی نایین
درمانگاه عمومی نایین


ریاست درمانگاه :خانم دکتر بیگی

مرکزدرمانی

تخصص های پزشکی موجود

امکانات پاراکلینیکی

آدرس وشماره تلفن

ملاحظات

درمانگاه عمومی نایین

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه، رادیولوژی دندان ، مامایی ، بهداشت خانواده ، تزریقات و پانسمان، الکتروکاردیوگرافی

نایین - خیابان حافظ - خیابان تأمین اجتماعی- درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان نایین

مرکز مذکور فقط در شیفت صبح فعالیت دارد

استان اصفهان کد 031
کد پستی 8391813781
ریاست 031-46260890
مدیریت 031-46260890
نمابر 031-46260891
روابط عمومی 031-4626-895
مالی 031-46260895
اداری 031-46260896
فرابری داده ها 031-46260892/4 / داخلی 129
حسابداری 031-46260895
تلفن پذیرش 031-46260892/4 / داخلی 112
نوبت دهی 031-46260680-1
تلفنخانه 031-46260892-4
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha