زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت 09:04 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۴/۱۴ ساعت 09:31    تعداد بازدید: 3542    کد مطلب: 13630

درمانگاه تخصصی مبارکه
درمانگاه تخصصی مبارکه


ریاست : دکتر پور نیا

مرکزدرمانی

تخصص های پزشکی موجود

امکانات پاراکلینیکی

آدرس وشماره تلفن

ملاحظات

درمانگاه تخصصی مبارکه

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه ، رادیولوژی دندان،تزریقات و پانسمان ،مامایی، الکتروکاردیوگرافی

مبارکه - بلوار شهید دکتر شریعتی خیابان شهید باهنر

 مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد.

استان:  اصفهان / کد استان 031
ریاست :  52440051
نمابر :  52440014
امور مالی :  52440007
امور اداری :  52440014
فرابری داده ها : 52440385
پذیرش: 52440009
نوبت دهی:  52440013  ،  52440008   ، 52440084
تلفنخانه :  52440009
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha