زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت 09:04 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۷/۳۰ ساعت 10:28    تعداد بازدید: 4069    کد مطلب: 13629

درمانگاه عمومی گلپایگان
درمانگاه عمومی گلپایگان


 

مرکزدرمانی

تخصص های پزشکی موجود

امکانات پاراکلینیکی

آدرس وشماره تلفن

ملاحظات

درمانگاه عمومی گلپایگان

پزشک عمومی و دندانپزشک

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان، مامایی،الکتروکاردیوگرافی

گلپایگان - خیابان سلمان فارسی

 مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد.

استان : اصفهان   /  کد استان : 031
 کدپستی: 8771953113
ریاست : 57423001
نمابر : 57451115
روابط عمومی: 57423880
مالی : 57423880
اداری : 57451115
فرابری داده ها : 57451660
حسابداری : 57423880
تلفن پذیرش : داخلی 11 و داخلی 34
نوبت دهی : 57437371
تلفنخانه : 57427001 و 57420444 و 57451116
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha