زمان انتشار: ۱۳۹۳ چهارشنبه ۲۰ اسفند ساعت 09:04 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت 10:04    تعداد بازدید: 6511    کد مطلب: 13621

درمانگاه تخصصی رهنان
درمانگاه تخصصی رهنان


 ریاست درمانگاه : دکتر علیرضا محبت

تخصص های پزشکی موجود

پزشک عمومی ، داخلی، کودکان و دندانپزشک

امکانات پاراکلینیکی

داروخانه،آزمایشگاه،تزریقات و پانسمان ، مامایی،الکتروکاردیوگرافی

آدرس وشماره تلفن

اصفهان -رهنان،خیابان سعدی

مرکز مجهز به سامانه نوبت دهی تلفنی می باشد.

استان :اصفهان  کد استان:031

کد پستی:8189865151
 
ریاست:               33323577

مدیریت:               33342700

نمابر:                  33319798

مالی:                  33336812

اداری:                33342700و33341914

فرابری داده ها:     33338200

تلفن پذیرش:         33323578

نوبت دهی: 33341800 و 33401808 و33341988 و 33341983 و33341931

تلفنخانه: 33342205 و 33342301 و33341966 و33341888 و33341931
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha