زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱ تير ساعت 11:27 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ساعت 16:34    تعداد بازدید: 8034    کد مطلب: 13595

شعبه نظرآباد
اداره کل البرز


آدرس:

نظرآباد، ابتدای بلوار مدرس، میدان جهاد، روبروی کارخانجات مقدم، کدپستی 3331731113

تلفن مستقیم .............................................. 45364168

نمابر ......................................45364173، 45364169

معاون بیمه­ای ............................................ 45364173

روابط عمومی .............................................. 45364174

درآمد .......................................................... 45364176

بیمه­شدگان ................................................. 45364179

مستمریها ................................................... 45364178

نامنویسی، نمابر استحقاق درمان .................. 45364180

حسابداری ..................................................... 45364172

اداری ........................................................... 45364174

فرابری­داده­ها ............................................. 1-45364170

بازرسی ......................................................... 45364175

اجراییات ..................................................... 45364177

تلفنخانه ................................... 45361860، 45361152

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha