زمان انتشار: ۱۳۹۳ شنبه ۲۷ دي ساعت 09:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ساعت 09:30    تعداد بازدید: 670    کد مطلب: 11643

رییس و کارشناس ارشد اقتصادو درمان


سوابق تحصیلی : لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  
سوابق اجرایی: نماینده تام الاختیار مدیریت در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان، مشاورسلامت دستگاه در طرح جامع سلامت ( طرح پایلوت کشوری هماهنگ با دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای استان) ، نماینده و رابط دستگاه در استقرار نظام اعتباربخشی بیمارستانها ، دبیر کمیته برنامه ریزی استانی ، عضو شورای بودجه و تخصیص اعتبار استان
تلفن تماس : 33241135-028
 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha