• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019

 

رئیس بخش: آقای دکتر بلوردی

سرپرستار: خانم بنی اسدی

بخش مراقبتهای تخصصی نوزادان بیمارستان دکتر غرضی سیرجان 12 تخت فعال شامل 5 تخت احیا و 7 انکوباتور و یک اتاق ایزوله و یک اتاق جهت استراحت مادران دارد .

7 نیروی پرستاری در این بخش در حال انجام وظیفه بوده و متوسط تعداد بستری نوزادان ماهیانه 70 نوزاد می باشد.

تجهیزات اصلی  این بخش شامل 3 عد دستگاه ونتیلاتور و 2 عدد تیپیس نوزادی و 1 عدد نازال سی پپ جهت مراقبت ویژه و درمان بوده  و 10 دستگاه فتو تراپی نیز  جهت نوزادان با زردی دارد .

معمولا نوزادانی که در این بخش بستری می شوند با تشخیص های مچور و پره مچور نیازمند مراقبت ویژه و همچنین نوزادان با پنومونی،دیسترس تنفسی،زردی،تاکی پنه گذرای نوزادی، عفونت نوزادی می باشند.

این مرکز مجهز به سامانه تخصصی نوزادان است که تمام اطلاعات بستری نوزاد به صورت کشوری ثبت می شوند.

 با توجه به داشتن لوح دوستتدار کودک از سازمان یونیسف از مادران شیرده حمایت و آموزشهای شیردهی داده می شود .

در این بخش همچنین مشاوره شیردهی، انجام و پیگیری های ترخیص در قالب پمفلت آموزشی انجام می شود.

 

تلفن تماس: 41422367