• ۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
  • اِجُّمعَة ٢١ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Friday, August 23, 2019

 

مسئول فنی: دکتر کیهانی
سوپروایزر:     آقای گلزاری


آزمایشگاه بیمارستان غرضی با  14 نفر پرسنل فنی و 3 متصدی پذیرش و یک نفر خدمات به صوت شبانه روزی به بیماران محترم بستری و سرپایی ارائه خدمات می نماید .

پذیرش بیماران غیر اورژانسی که به صورت سرپایی به آزمایشگاه مراجعه می نمایند از ساعت 7:30 لغایت 9:30 صبح انجام پذیر می باشد. و بیماران اورژانسی نیز در تمام مدت شبانه روز پذیرش شده و زمان جوابدهی آزمایشات بر طبق جدول جوابدهی آزمایشات اورژانسی است .

در این مرکز کلیه آزمایشات روتین انجام می شود . و تمامی بیماران با  بیمه های مختلف  و آزاد در این مرکز پذیرش می شوند .

این آزمایشگاه مجهز به دستگاهها ی پیشرفته و به روز می باشد و بخش های هماتولوژیهورمون شناسیایمونولوژیپارازیتولوژی و بانک خون و بیوشیمی در این مرکز فعال می باشد .

برای رفاه حال مراجعین محترم این مرکز با توجه به قراردادی که با آزمایشگاه دکتر شفیعی منعقد نموده است نمونه های پاپ اسمیر و پاتولوژی را نیز پذیرش کرده  و انجام میدهد .

ماهانه حدود ٤١٠٠ مراجعه کننده سرپایی از خدمات این واحد استفاده می کنند.

جهت انجام آزمایش چربی ، فرد بایستی ١٤ ساعت چیزی نخورده باشد در مورد قند خون و اکثر آزمایش ها بایستی صبح ناشتا باشد.

در مورد کشت ادرار نیز بیمار نباید تا ٣ روز قبل از آن آنتی بیوتیک مصرف شده باشد.

 

تلفن تماس: 41422224