• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
  • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
  • Tuesday, September 17, 2019

 

استعمال دخانیات در تمامی فضای داخلی بیمارستان اکیدا ممنوع می باشد .

آوردن گل طبیعی در این مرکز بدلیل انتقال آلودگی (تخم حشرات، پشه و ...) ممنوع می باشد .

هنگام بستری ، بیمار بایستی پول و اشیاء قیمتی را تحویل همراه خود بدهد.

رعایت حجاب اسلامی و موازین شرعی و ارتباطات اجتماعی در حد عرف جامعه  در تمامی بیمارستان از کلیه مراجعین مورد انتظار است .

برقراری هر گونه ارتباط مالی خارج از صورتحساب رسمی بیمارستان بین کارکنان و مراجعین ممنوع بوده و در صورت کشف ، به مقامات قضایی و مرتبط منعکس خواهد گردید.

جهت قبله بر روی دیوار اتاق الصاق شده است. نماز ظهر و عصر در مسجد بیمارستان همه روزه اقامه می گردد و نمازخانه ای نیز در راهرو اصلی بخشها وجود دارد.

در تمامی ساعات شبانه روز سوپروایزر شیفت جانشین رئیس بیمارستان و مسئول تمامی واحد ها می باشد .

استفاده از دفترچه بیمه دیگران غیرقانونی بوده و در صورت مشاهده دفترچه توقیف و تحویل شعب تامین اجتماعی می گردد.

 

جرایم کیفری علیه پرسنل درمانی در حال انجام وظیفه :

چنانچه بیمار، همراه و وابستگان، به پرسنل درمانی در حال انجام وظیفه، توهین نماید، مشمول ماده 608 و 609  قانونی مجازات اسلامی می گردد که بر حسب مورد، سه تا شش ماه حبس ،تا 74 ضربه شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت. مصادیق توهین عبارتند از :

  • فحاشی

  • انجام اقدامات عملی که دلالت بر توهین داشته باشد.

  • وارد کردن هر گونه ضربه به قصد توهین و تحقیر

  • به کار بردن هر گونه کلمات رکیک ، اهانت آمیز و تحقیر کننده