• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
  • اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Tuesday, August 20, 2019

 

صبحها از ساعت 8-15 بیمار نیاز به همراه ندارد مگر در مواردی که توسط سرپرستار بخش تعیین گردد .

عصر و شب بیمار تنها یک همراه دارد که در شب بایستی همراه فقط خانم باشد مگر در مواردی که توسط سرپرستار بخش تعیین گردد.

تعویض همراه بیمار عصرها همراه با ملاقات و شبها از ساعت 30/19 الی 21 میباشد.

همراه بیمار بر اساس کارت همراه شناسایی میگردد. در صورت تغییر و تحول همراهان کارت همراه تحویل داده شود.

استفاده از تلفن همراه توسط بیمار و همراه در بخشهای ویژه ممنوع است، در سایر بخشها در صورتیکه اختلالی در عملکرد تجهیزات پزشکی ایجاد نکند آزاد میباشد.