• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
 • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
 • Tuesday, September 17, 2019

 

مقررات مربوط به بیمه

 • بیماران تامین اجتماعی در صورتی می توانند از خدمات بیمارستان بطور رایگان استفاده نمایند که استحقاق درمان داشته باشند، و در صورت نداشتن استحقاق درمان هزینه بیمار بایستی آزاد پرداخت شود.
 • بیماران بیمه های طرف قرارداد باید در اتاق سه تخته بستری شوند در صورت تمایل به بستری در اتاق یک یا دو تخته باید مابه التفاوت بپردازند.
 • درمورد کودکان زیر دو سال بستری در بخش، ارائه دفترچه بیمه مادر الزامی است.
 • بیماران بستری شده به صورت آزاد بایستی کپی شناسنامه یا کارت ملی خود را ارائه دهند.
 • در بیماران تصادفی ارائه کپی برابر اصل شده ، کروکی تصادف و کپی شناسنامه عکس دار الزامی است.
 • در بیماران تصادفی زیر 16 سال کپی شناسنامه مادر یا پدر و صفحه اول و دوم شناسنامه و کروکی تصادف الزامی است .
 • در بیماران سربازان ارتش ارائه برگ مرخصی معتبر یا نامه از یگان مربوطه الزامی است.
 • بیماران بیمه تامین اجتماعی فرزند دختر بالای 15 سال شناسنامه بیمـــار الزامی است.
 • در بیماران تامین اجتماعی دانشجوی بالای 22 سال ارائه کپی کارت دانشجویی یا نامه از دانشگاه الزامی است.
 • بیماران اداره آموزش و پرورش بیمه خدمات درمانی که دارای بیمه تکمیلی هستند ارائه کوپن بیمه تکمیلی و دفترچه بیمه الزامیست.
 • در بیماران بیمه کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، معرفی نامه از کمیته و کپی کارت کمیته الزامی است.
 • در بیماران بانک ها ، صدا و سیما ، شرکت مس و فولاد ارائه معرفی نامه و کپی دفترچه بیمه و برگ بیمه الزامی است.
 • صورت نیاز بیمار به مدارک پرونده جهت استفاده در مراجع قانونی یا مراکز درمانی دیگر کپی پرونده توسط واحد بایگانی در اختیار آنها قرار داده میشود.
 • در صورتیکه هزینه پروتز مورد استفاده جهت بیماران حوادث ترافیکی مشمول مابه التفاوت گردد، مابه التفاوت بایستی توسط بیمار یا همراه وی پرداخت گردد.
 • بیماران نیازمند به استفاده از خدمات مراکز حمایتی (بهزیستی ، کمیته امداد ، هلال احمر و ...) جهت کسب اطلاعات به واحد مددکاری مستقر در درمانگاه بیمارستان مراجعه نمائید.