• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019

 

  • ترخیص بیمار بعد از حضور پزشک در بخش و دستور کتبی ایشان مبنی بر ترخیص امکان پذیر بوده و از زمان دستور پزشک به دلیل انجام مراحل ترخیص توسط منشی بخش بایستی به انتظار بمانید تا توسط منشی بخش به شما اعلام گردد.
  • ترخیص فقط تا ساعت 14 توسط واحد ترخیص صورت میگیرد. بعد از این ساعت فقط بیمارانی ترخیص میگردند که یا رضایت شخصی بدهند یا نیاز به اعزام داشته باشند.
  • در مورد  بیماران زایمانی و سزارین، قبل از ترخیص از بیمارستان شناسنامه نوزاد میبایست تحویل پذیرش گردد تا رسید با شماره گواهی تولد ضمیمه پرونده شده و  بعد از دستور گواهی ولادت و طی مراحل قانونی گواهی ولادت توسط مامور ثبت احوال به اداره فوق ارسال گردد.

تلفن تماس واحد ترخیص: 41422286