• ۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير
  • اِلأَربِعا ٢٢ شوال ١٤٤۰
  • Wednesday, June 26, 2019

 

توصیه های مهم به بیماران قبل از ترخیص:


اصل مدارک درمانی معتبر (دفترچه یا کارت درمانی) همیشه کنار بالین بیمار باشد تا با رؤیت کارشناس بیمه خدمات درمانی و یا بیمه مربوطه مراحل ترخیص بسرعت انجام گیرد.

اصل مدارک لازم (فرمهای ارجاع و معرفی نامه) و کپی آنها در اسرع وقت تحویل منشی بخش شود تا ضمیمه پرونده بیمار شود.
 

بیمارانی که دارای بیمه مکمل می باشند جهت ارائه آن به مرکز می توانند با ارائه دستور بستری پزشک معالج و در موارد اورژانس با اخذ گواهی مبنی بر بستری از پذیرش مرکز و ارائه آن به بیمه مربوطه نسبت به اخذ و ارائه معرفی نامه به مرکز اقدام نمایند.


مراحل ترخیص

پس از ویزیت پزشک معالج و مهر و امضای دستور ترخیص ، گزارش ترخیص و کنترل کمی و کیفی پرونده  توسط پرستار ، سرپرستار و منشی بخش بطور کامل انجام می شود.
 

خلاصه پرونده توسط پزشک مربوطه نوشته شده که برگه دوم آن تحویل بیمار و یا همراه وی می شود.


توجه: اگر سئوالی دارید حتماً قبل از ترخیص از پرستار یا پزشکتان بپرسید و با آگاهی کامل از بیماری خود و نتیجه و نحوه پیگیری درمان، مرخص شوید.
بیماران با بیمه تامین اجتماعی بعد از اتمام مراحل ترخیص از بخش به رختکن بیماران راهنمایی می شوند.


بیماران محترمی که با سایر بیمه ها در بیمارستان بستری شده اند، به واحد صندوق وترخیص مستقر در طبقه همکف (ورودی شمالی سمت راست) راهنمایی می شوند.


پرونده بیماربعد از تائید دارو و تجهیزات پزشکی مصرف شده در بخش توسط پزشک داروساز، به تائید پزشک معتمد بیمارستان می رسد تا تحویل واحد ترخیص گردد.


پس از ارسال پرونده بیماران ترخیصی به واحد ترخیص و تایید کلیه اطلاعات، پرینت های مربوطه از سیستم HIS دریافت و قبص صندوق و برگ خروج صادر می شود.


در نهایت با تسویه حساب بیمار در صندوق بیمارستان، برگ خروج به بیمار یا همراهان وی تحویل می گردد.


توجه: پرداخت هرگونه وجه فقط به صندوق بیمارستان مجاز است لطفا از پرداخت هرگونه وجه نقد به سایر افراد اجتناب فرمائید.
 

پیگیری های بعد از ترخیص بیمار:


اگر در زمان ترخیص جواب اقدام تشخیصی (آزمایش، پاتولوژی و ...) درخواست شده برای بیمار آماده نبود، لطفاً در تاریخی که منشی بخش تعیین میکند برای پیگیری و دریافت جواب به منشی بخش/ واحد مربوطه مراجعه فرمایید.


درصورت درخواست شما، تصویر اطلاعات مندرج در پرونده و نتایج اقدامات پاراکلینیک در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

 

        نکات هنگام ترخیص