• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
  • اِثَّلاثا ١٨ ذو الحجه ١٤٤۰
  • Tuesday, August 20, 2019

 

این بیمارستان در راستای تحقق استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانی و ایجاد زمینه جهت مشارکت فعال کارکنان و بهره گیری از خرد جمعی ، فعالیت های خود را بر اساس مصوبات کمیته های فعال در بیمارستان پیگیری و به انجام می رساند. کمیته های فعال بیمارستان به شرح ذیل می باشد :


1. پایش و سنجش کیفیت

2. مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات

3. اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

4. کنترل عفونت

5. بهداشت محیط

6. حفاظت فنی و بهداشت کار

7. مدیریت خطر حوادث و بلایا

8. ترویج زایمان طبیعی و ایمن

9. ترویج تغذیه با شیر مادر

10. اورژانس / تعیین تکلیف بیماران (مدیریت تخت)

11. اقتصاد درمان ، دارو و تجهیزات پزشکی

12. مرگ و میر و عوارض ، آسیب شناسی و نسوج

13. طب انتقال خون