• ۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
 • اِجُّمعَة ٢۰ محرم ١٤٤١
 • Friday, September 20, 2019

 

مسئول داروخانه بستری: خانم دکتر مقدسی

مسئول داروخانه سرپایی: آقای دکتر ارجمند

واحد دارویی بیمارستان دکتر غرضی، از دو قسمت سرپایی و بستری تشکیل شده است.

داروخانه بستری:

 از دو قسمت انبار دارو  و انبار لوازم  تشکیل شده .وظیفه این بخش تامین دارو و لوازم بخش  های درمانی ، واحد های پاراکلینیکی مثل رادیولوژی و دندانپزشکی و... و بخشهای حیاتی مثل اتاق عمل و اورژانس میباشد. در داروخانه بستری دو انبارک یکی دارو و دیگری لوازم وجود دارد، که از این انبارک ها،انبارک سایر بخش ها و واحدها شارژ شده تا موجودی انبارک آنها همیشه در یک حد ثابت بماند.
سایر کارهای واحد داروخانه بستری شامل موارد زیر میباشد:

 • مدیریت داروهای تاریخ نزدیک بخش ها، واحد ها و داروخانه
 • مدیریت خطاها و عوارض دارویی در بخش های درمانی
 • مدیریت داروهای ریکال
 • ظارت بر مصرف داروهای خاص ،گرانقیمت و مخدر ها
 • تهیه لیست داروهای تزریقی ،نحوه رقیق سازی و شرایط نگهداری آنها
 • تهیه لیست داروهای یخچالی و نظارت بر نحوه نگهداری آنها در بخش ها
 • تهیه لیست داروهای هشدار بالا و نظارت بر برچسب گذاری صحیح انها
 • تهیه لیست داروهای مولتیپل دوز و آنتی دوت ها و نظارت بر نحوه مصرف آنها
 • چک کردن راندوم پرونده های بیماران و نظارت بر ثبت صحیح دارو و لوازم توسط  بخش ها و واحد ها
 • بازدید ماهیانه از بخش ها و نظارت بر نحوه چیدمان و نگهداری دارو  و لوازم و تطابق موجودی فیزیکی آنها با موجودی سیستمی .

در ضمن مشکلات خاص دارویی(تداخلات دارویی خطرناک ،خطاهای دارویی ،اشکالات اساسی در انبارک بخش ها و ...) ماهی یک بار در کمیته دارو و درمان بررسی و اقدام لازم برای آنها انجام میشود.
تعداد مراجعین در ماه های خلوت سال مثل اسفند و فروردین از 2300 تا2700  نفر و در سایر ماه ها بصورت میانگین 3400 نفر میباشد.ت

داروخانه سرپایی :

این داروخانه در دو شیفت صبح (از 7:30 الی 14) و عصر (از 14 الی 19:30) فعالیت دارد.

پرسنل داروخانه سرپایی شامل 3 نفر تکنیسین دارویی و ابواب جمع دارویی در شیفت صبح. 3 نفر تکنیسین دارویی در شیفت عصر می باشند.

آمار مراجعین بسته به ایام سال : در شیفت صبح به طور میانگین 400 تا 600 نسخه و در شیفت عصر به طور میانگین 200 تا 400 نسخه می باشد.

مسئول فنی : یک نفر داروساز در شیفت صبح حضور دارد.

روند کار : با توجه به اجرای سیستم نسخه الکترونیک بعد از ثبت کد ملی بیمار توسط پرسنل و مشاهده نسخه ثبت شده توسط پزشک کنترل صورت گرفته و چاپ لیبل و پذیرش نسخه انجام می شود.

بعد از جمع آوری اقلام دارویی نسخه در اختیار مسئول فنی جهت کنترل اقلام – قید شدن دستور دارویی قرار می گیرد و در نهایت تحویل بیمار می شود.

 

شماره های تلفن:

سرپایی: 41422239

بستری: 41422250