• ۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
  • اِلأَحَّد ٢٢ محرم ١٤٤١
  • Sunday, September 22, 2019

 

مسئول واحد: خانم حلوایی

محیط بیمارستان نقش مهمی در ایجاد و گسترش عفونت های بیمارستانی دارد . محیط شامل : فضای كلیه بخشهای درمانی و غیردرمانی، اتاق عمل، هوا ،آب ,فاضلاب ،حمل ودفع مواد زائد ،رختشویخانه، CSR، آشپزخانه و...... می باشد. بهداشت محیط طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO)  عبارتست از: كنترل عواملی از محیط كه به نحوی بر سلامت جسمی، روحی و روانی انسانها تاثیر دارد. بهداشت محیط به طور مؤكد" سلامتی انسان" و بهداشت مردم را به عنوان هدف اصلی خود پیگیری می كند و كیفیت محیط زیست و حفظ سلامتی اكو سیستم ها را به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار می دهد. و در نهایت هدف مهندسی بهداشت محیط : دستیابی به محیطی سالم و عاری از انواع آلودگی ها ، جهت برخورداری كامل انسان از سلامت جسمی ، روحی و روانی می باشد ودستاورد رعایت بهداشت محیط دربیمارستان عبارتست از: پیشگیری و كنترل عفونتهای بیمارستانی بوسیله قطع چرخه انتقال از : محیط به بیمار ، كاركنان ومراجعین ، بیمار به بیمار، كاركنان و مراجعین به بیماران ، بیمارستان به سطح جامعه.

اهم فعاليت‌هاي واحد بهداشت بيمارستان:

  • نظارت بر سلامت آب آشاميدني بيمارستان

          نمونه گيري ماهيانه ميکروبي ، شيميايي آب شرب بيمارستان
          نظارت بر لايروبي و گندزدايي مخازن آب

  • نظارت بر بهداشت محيط بيمارستان

          انجام راندهای بخش های بستری براساس چک لیست طراحی شده داخلی طبق الزامات اعتباربخشی
          بازديد از بخش ها بستری ، محوطه ،سردخانه جسد ، و ساير قسمتهاي بيمارستان و گزارش نواقص بهداشتي به مسئولين ، گزارش کم کاري يا سهل انگاري پرسنل خدمات به مسئولين مربوطه
          بازديد از کلينيک درمانگاه دکترصادقی و ارایه آموزش های لازم درزمینه مدیریت پسماند ، محلولهای ضدعفونی کننده
          ارائه پيشنهاد و راهکارهاي مناسب به منظور بهبود وضعيت بهداشتي بيمارستان به مسئولين

  • عضويت در کميته‌هاي داخلي بيمارستان از جمله کميته کنترل عفونت ، کميته بهداشت محيط ، تغذیه

          شرکت و همکاري در کميته عفونتهاي بيمارستاني ، بهداشت محيط و پيگيري مصوبات کمیته

  • نظارت بر مبارزه با ناقلين

          کنترل حشرات و جوندگان با اولويت بر بهسازي محيط ، دفع بهداشتي زباله در صورت نياز ، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي
          نظارت بر عقد قرارداد با شرکت هاي مجاز سمپاشي و پايش عملکرد آنها
          نظارت بر سمپاشي و کاربرد سموم و تله در بيمارستان

  • نظارت بر بهداشت دست ها

          توزيع محلول ضدعفوني کننده دست در بخش ها و آموزش استفاده صحيح از آن به کليه پرسنل
          آموزش شستشو و ضدعفوني اصولي دست ها و کاربري صحيح دستکش به نيروهاي خدماتي جديدالورود

  • نظارت بر ايمني و بهداشت مواد غذايي بيمارستان

          بازرسي و کنترل اقلام خوراکي قبل از پخت و توزيع ( معدوم سازي يا عودت مواد خوراکي غيرقابل قبول )‌
          پيگيري گذراندن دوره بهداشت عمومي و کسب گواهينامه مربوطه توسط پرسنل آشپزخانه
          بازديد از آشپزخانه و بررسي وضعيت بهداشتي آن‌جا
          نظارت بر رعايت بهداشت فردي ( استفاده از کلاه ، ماسک ، دستکش ، لباس کار مناسب ، استحمام روزانه و ... )‌
          آموزش و توجيه کارکنان آشپزخانه درخصوص رعايت مقررات بهداشتي
          پيگيري دريافت کارت معاينه پزشکي توسط پرسنل مربوطه
          نظارت و پيگيري سمپاشي يا بهسازي آشپزخانه به منظور مبارزه با ناقلين
          نظارت بر رعايت موازين بهداشتي هنگام حمل ، نگهداري ، پخت و توزيع غذا
          گزارش موارد  غيرعادي ومعضلات مکانيسم تهيه و توزيع غذا به مسئولين بيمارستان

  • نظارت بر حسن اجراي قانون مديريت پسماندها

          نظارت بر جمع آوري ، تخليه به موقع زباله ها در بخش ها
          نظارت بر نظافت صحيح و ضدعفوني سطل‌هاي زباله و بين‌هاي مخصوص حمل پسماند
          نظارت بر نظافت و گندزدايي محل نگهداري موقت زباله و واحد بي‌خطرساز زباله
          تهيه و توزيع برچسب‌هاي ويژه کيسه هاي زرد و مشکي و سفتي باکس ها در بخش ها
          تهيه انديکاتور مناسب براي کنترل عملکرد دستگاه بي‌خطرساز زباله
          هماهنگي با آزمايشگاه معتمد محيط زيست جهت انجام تست بيولوژيک دستگاه امحاء زباله به صورت فصلي
          تکميل فرم اظهارنامه بي‌خطرساز زباله و ارسال به مرکز بهداشت شهرستان
          نظارت بر رعايت اصول بهداشتي و ايمني هنگام جمع آوري و حمل زباله ها
          پيگيري جمع آوري به موقع پسماندها توسط سازمان بازيافت زباله
          آموزش بهداشت و ايمني به افراد و پرسنلي که در اين راستا فعاليت مي‌کنند

  • نظارت بر گندزدايي سطوح و تجهيزات

          توزيع محلول های ضدعفوني کننده سطوح ،  تجهيزات در بخش ها و آموزش کاربري آن به پرسنل خدماتي و بهدار
          تمام محلولهاي ضدعفوني کننده مصرفي توسط کارشناس بهداشت از شرکت هاي معتبر تهيه مي گردد و برحسب نياز در بخش ها توزيع مي‌گردد.

 

شماره تماس با واحد بهداشت: 41422278