• ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۶ شهريور
 • اِثَّلاثا ١٧ محرم ١٤٤١
 • Tuesday, September 17, 2019

مسئول واحد: خانم بلوردی

امروزه مشکل بزرگ و تهدید کننده حیات بیماران در بیمارستان ها در سطح دنیا چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه عفونت های بیمارستانی هستند. شناخت عفونت بیمارستانی برای همه پزشکان و کارکنان بیمارستان ضروری است. در همین راستا کمیته کنترل عفونت بیمارستان مبنای کار خود را ابتدا بر پیشگیری از بروز چنین عفونت هایی ، سپس بیماریابی و درمان آن قرار داده است.
واحد یا تیم کنترل عفونت بیمارستان دکتر غرضی سیرجان شامل پزشک کنترل عفونت (متخصص عفونی ) و پرستار کنترل عفونت می باشد. این واحد با هدف ایجاد شرایط بهداشتی ، نظافتی مطلوب جهت بیماران و پرسنل و کاهش و کنترل عفونتهای بیمارستانی – تأمین – حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و پرسنل درمانی برنامه های زیر را در این بیمارستان اجرا می کند:

 •  آموزش پرسنل

 •  اجرای صحیح ایزولاسیون

 •  رعایت احتیاط ها

 •  رعایت پروتکل شستشوی دست

 •  واکسیناسیون کارکنان و انجام معاینات دوره ای

 •  رعایت دستورالعمل مدیریت شده شماره 14

 •  انجام کشت ها در صورت لزوم

 •  بررسی مقاومت میکروبی و مصرف منطقی آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف با همکاری واحد آزمایشگاه و داروخانه

 •  تشکیل تیم و کمیته کنترل عفونت بیمارستان

 •  رعایت اصول گندزدایی و ضد عفونی

 •  بیماریابی و ثبت و ارسال آمار کنترل عفونت

بیماریابی :

 • بازدید از بخش ها ومشاهده فرم تکمیل شده گزارش دهی ،

 • بررسی پرونده بیماران مشکوک به عفونت وبه اطلاع پزشک کنترل عفونت رسانده می شود .

 • ثبت اسامی و شماره تلفن  بیماران جراحی شده در این مرکز وتماس تلفنی طی یک ماه بعد از عمل با این بیماران وپیگیری وضعیت آنها

الزامات کیفی:

 • بررسی آمارهای بیماریابی عفونتهای بیمارستانی

 • نظارت و ارزیابی شستشوی دست ها

 • ثبت وارسال میزان عفونتهای بیمارستانی در نرم افزار INIS

 • پیگیری مواجهات شغلی

الزامات ایمنی شغلی : 

 •  دستورالعمل کمک های فوری پس از مواجهه شغلی در کارکنان بهداشتی ، درمانی :

           شستشوی زخم با آب ولرم و صابون
           از دستکاری وفشردن محل مواجه خوداری شود .
           خودداری از مالش موضعی چشم ( در صورت آلودگی )
           شستشوی چشم ها و غشاء مخاطی با مقادیر آب در صورت آلودگی
           گزارش فوری سانحه به سوپروایزر بالینی و پرستار کنترل عفونت
           گرفتن نمونه خون از بیمار و پرسنل جهت آزمایش

 • مواجهه با بیماریهای واگیر وقابل گزارش

          گزارش فوری به واحد بیماریها
          رعایت نوع ایزولاسیون بیمار
          استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

طیف مراجعه کنندگان: 

کلیه کارکنان بیمارستان ، دانشجویان رشته های درمانی مشمول کارورزی در بیمارستان ،کارکنان مرکز بیماریهای معاونت بهداشتی ، همراهان وملاقات کنندگان بیمار

مقررات داخلی واحد:
پرسنل : 

 •  رعایت شستن بهداشتی دستها

 •  استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

 •  رعایت ایزولاسیون یا جداسازی بیماران

 •  رعایت احتیاطهای استاندارد

 •  انجام واکسیناسیون و مشخص بودن تیتر آنتی بادی هپاتیت ب

 •  رعایت تزریقات ایمن

 •  اقدامات لازم در مواجهات شغلی( HB  ،  HC  ،  HIV  )

 •  دفع صحیح اجسام نوک تیز

 •  گزارش به موقع موارد مشکوک به عفونت بیمارستانی (طبق الگوریتم )

 •  گزارش بیماریهای واگیر فوری (تلفنی)

 •  گزارش بیماریهای غیر فوری (کتبی)

بیمار / ملاقات کنندگان:

 •  رعایت شستشوی بهداشتی دستها

 •  اگر بیمار هستید، تب دارید و یا سرفه و عطسه می کنید یا دچار بیماری عفونی (اسهال، آبله مرغان و...) هستید هرگز به ملاقات بیمار نیایید.

 •  به منظور حفظ نظم و جلوگیری از انتقال الودگی ها فقط یک همراه نزد بیمار بماند. (به جزء بخشهای CCU و ICU)

 •  فقط در ساعات ملاقات به دیدن بیمار بیایید و هرگز اطراف بیمار تجمع نکنید و بیش از زمان تعیین شده در بخش نمانید.

 •  از رفت و آمد غیرضروری در راهروها خودداری و به اتاق سایر بیماران هم رفت و آمد نکنید.

 •  هرگز روی تخت بیمار ننشینید و به سرم، پانسمان وزخم بیمار دست نزنید

 •  قبل و بعد از ملاقات دستهای خود را تمیز بشویید.

 •  هرگز گل طبیعی به بیمارستان نیاورید.                                                                       

 •  استعمال دخانیات در محیط بیمارستان خصوصاً اتاق بیمار کاملاً ریان بار است و سلامتی بیمار را به مخاطره می اندازد

 •  لطفاً زباله ها و پسماندهای غذای خود را در سطل آبی رنگ بیاندازید.

 •  تجهیزات و وسایل بیمارستان را لمس نکنید.

 •  اگر بیمار نیاز به جابجایی دارد هرگز به بیمار دست نزنید و از پرسنل کمک بخواهید.

 •  وسایل خود را روی زمین نگذارید.

 •  از آردن پتوو ملحفه از منزل خودداری کنید.

 •  موقع عطسه از دستمال استفده کنید

 •  اگر بیمار شما نیاز به مراقبت خاص دارد (اتاق ایزوله یا استفاده از ماسک و ...) و یا اگر ممنوع الملاقات می باشد به دستورات پرستاری جهت کنترل عفونت توجه کنید.

 • جهت حفظ سلامت اطفال از آوردن اطفال زیر 10 سال به همراه خود خودداری کنید

نحوه گزارش دهی : تماس تلفنی با واحد کنترل عفونت (41422336)    وتکمیل فرم گزارش دهی روزانه  توسط پرسنل بخش